Podkowa Leśna

  • Od godziny 14:00 do 17:00 Park&Ride pokaz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Żółwina
  • Godzina 15:30- 16:30 przedstawienie  ” Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały
  • Godzina 17:00-17:30 pokaz tańca Flamenco Amatorskiego Zespołu Tańca Flamenco „AMAYA”
  • Godzina 17:30 Aukcja z Gwiazdą
  • Godzina 19:00 Koncert Pana Marka Majewskiego