O! - Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego wydawana jest przez Fundację Ziemi Grodziskiej.

Działamy nie dla osiągnięcia dochodu, a dla dotarcia do jak najkwiększej ilości mieszkańców z jak najciekawszymi informacjami. Niestety powstawanie autorskich, wysokiej jakości treści wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego prosimy o wsparcie z 1,5% Pańśtwa podatku


Jak emeryci i renciści mogą przekazać nam 1,5% podatku?

Emeryci i renciści otrzymują PIT11/PIT40A, którego nie muszą już samodzielnie rozliczać. Jednak co zrobić w przypadku, gdy chcą przekazać jakiejś organizacji pożytku publicznego swój 1,5% podatku? Jest możliwość wypełnienia dodatkowego formularza: PIT-OP, w którym wskazujemy do jakiej organizacji ma trafić 1,5%.

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Oświadczenie to możemy wysłać tak, samo jak deklarację roczną – papierowo, elektronicznie przez formularz aktywny, program do wysyłki PIT lub usługę Twój e-PIT.

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

Oświadczenie mogą złożyć emeryci lub renciści, którzy dostali np. z ZUS roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, oraz nie uzyskali w 2021 r. innych dochodów, które powinni wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Pobierz formularz PIT-OP do wydrukowania!