Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego

PR 19365

ISSN 2658-2929

Redaktor naczelny:
Kamil Kubacki

Redakcja:

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Wioślarska 2/2
tel. 501 123 138
e-mail: grodzisk@obiektywna.pl

Wydawca:

Fundacja Ziemi Grodziskiej
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Wioślarska 2/2
KRS: 0000840040
NIP:5291830759
REGON:386008940