Redakcja

Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego

PR 19365

ISSN 2658-2929

Redaktor naczelny:
Kamil Kubacki

Redakcja:

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Wioślarska 2/2
tel. 501 123 138
e-mail: grodzisk@obiektywna.pl

Wydawca:

CStudios Software House
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Wioślarska 2/2
NIP:951-199-03-91
REGON:140336125