Oświadczenie o dostępności

Data publikacji: maj 2020 r.
Aktualizacja: sierpień 2022 r.

Postanowienia ogólne

Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego dąży do tego, aby usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Fundacja Ziemi Grodziskiej zainwestowała znaczną ilość zasobów, aby zapewnić, by strona internetowa była łatwiejsza w użyciu i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wieżymy, że każda osoba ma prawo do życia z godnością, równością, komfortem i niezależnością.

Dostępność na https://www.obiektywna.pl

obiektywna.pl udostępnia Widżet dostępności UserWay obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie umożliwia obiektywna.pl poprawienie zgodności z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie menu ułatwień dostępu

Menu ułatwień dostępu na stronie obiektywna.pl można włączyć, klikając ikonę menu ułatwień dostępu, która pojawia się w rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności poczekaj chwilę, aż menu wczyta się w całości.

Uwagi i skargi

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Podsumowanie

Obiektywna Gazeta Internetowa kontynuuje wysiłki na rzecz ciągłej poprawy dostępności swojej witryny i usług w przekonaniu, że naszym wspólnym moralnym obowiązkiem jest umożliwienie bezproblemowego, dostępnego i nieskrępowanego korzystania również dla osób niepełnosprawnych.

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na obiektywna.pl były w pełni dostępne, niektóre treści mogły jeszcze nie być w pełni dostosowane do najostrzejszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Jeśli masz problemy z treściami na obiektywna.pl lub potrzebujesz pomocy w dowolnej części naszej strony, skontaktuj się z nami w godzinach pracy, jak opisano poniżej, a my z przyjemnością pomożemy.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić problem z dostępnością, masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

Email: grodzisk@obiektywna.pl
Phone: +48 501 123 138