BUDŻET WOJEWÓDZTWA 2017

19 grudnia 2016 roku, radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2017 r. 411 mln zł na inwestycje, 357 mln zł na „janosikowe”, 287 mln zł na dotacje dla KM i WKD – to jedne z głównych pozycji przyszłorocznego budżetu województwa mazowieckiego. Podobnie jak w 2016 r., również i w przyszłym roku, zarezerwowano środki na wsparcie organizacji pozarządowych.

Planowane dochody wyniosą ok. 2,35 mld zł, z czego 1,78 mld zł to prognozowane dochody z podatków PIT i CIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie 2,14 mld zł.

W 2017 r. Mazowsze będzie musiało zapłacić wyższe o 40 mln zł w stosunku do 2016 r. „janosikowe”. Mniej środków – aż o ponad 160 mln zł – niż w roku ubiegłym przeznaczy natomiast na inwestycje – 411 mln zł, z czego 284 mln zł stanowić będą środki własne, a pozostałą część różnego rodzaju dotacje.

Wydatki inwestycyjne, jakie planują władze województwa w dużej mierze dotyczyć będą infrastruktury drogowej i lotniczej (213,5 mln zł), ochrony zdrowia (80,6 mln zł), kultury (13,6 mln zł) i oświaty (1,2 mln zł). Znajdą się także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych – 10,3 mln zł.

Jak co roku znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są dotacje dla przewoźników kolejowych. W przyszłym roku wyniosą one w sumie 287 mln zł. Na dofinansowanie przewozów realizowanych przez spółkę Koleje Mazowieckie samorząd przeznaczy 255 mln zł, a przez Warszawską Kolej Dojazdową – 32 mln zł.

Atutem przyszłorocznego budżetu jest dodatni wynik finansowy, czyli tzw. nadwyżka budżetowa (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), która wyniesie aż 205 mln zł. Dzięki temu od przyszłego roku województwo zamierza rozpocząć wykup obligacji, który potrwa przez najbliższe trzy lata. Łączna wartość wykupu to blisko 400 mln zł. Zadłużenie województwa planowane na koniec 2017 r. zmniejszy się z tegorocznego 1,5 mld zł do 1,3 mld zł.

DROGI

Na rozbudowę, modernizację i budowę nowych dróg Mazowsze przeznaczy w 2017 r. ponad 197 mln zł, z czego ponad 75 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020. Wśród największych inwestycji drogowych są:

 • budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w Lipsku do drogi wojewódzkiej nr 754 – 25,5 mln zł (RPO WM 2014-2020);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 (powiat żuromiński) na odcinku od km 38+170 do km 38+662 (gmina Lubowidz) oraz od km 39+268 do km 51+500 (gmina Żuromin) – 25 mln zł (RPO WM 2014-2020);
 • budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie miasta Gąbin – 25 mln zł (RPO WM 2014-2020);
 • droga wojewódzka nr 637 Warszawa – Węgrów – 23,8 mln zł (środki własne);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion – 21,8 mln zł (środki własne);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie – 10 mln zł (środki własne);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów – Szydłowiec – 7,2 mln zł (środki własne);
 • przebudowa mostu w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 wraz z dojazdami – 6,5 mln zł (środki własne).

INFRASTRUKTURA LOTNICZA

W 2017 r. blisko 16 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury lotniczej i okołolotniczej. Środki zostały zarezerwowane na:

 • budowę odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowę stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin – 5,6 mln zł;
 • uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) – dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin – 10,2 mln zł.

ZDROWIE

Na inwestycje w ochronie zdrowia w 2017 r. władze Mazowsza przeznaczą ze środków własnych 80,6 mln zł. Największa inwestycja to dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” (18,8 mln zł) na dokończenie budowy szpitala w Ząbkach. Poza tym kontynuowane, bądź finalizowane będą:

 • budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 na potrzeby Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 7,7 mln zł;
 • modernizacja i przebudowa budynku Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – etap II – 6,4 mln zł;
 • modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – 7,5 mln zł;
 • przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. – 5,7 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa budynku „H” i „G” wraz z nadbudową budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. – 2 mln zł;
 • rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 4,9 mln zł;
 • przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie – 4,7 mln zł;
 • rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7 w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 4,4 mln zł;
 • budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim – 1,9 mln zł;
 • wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 1,3 mln zł;
 • termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu– 545 tys. zł;
 • przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 626 mln zł.

KULTURA

W 2017 r. mazowieckie instytucje kultury otrzymają na inwestycje 13, 6 mln zł, z czego blisko 8 mln zł zostało zabezpieczone na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020. Główne inwestycje to:

 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym – etap I (dokumentacja) – 1,8 mln zł;
 • modernizacja i prace konserwatorskie siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I (dokumentacja) – ok. 1,6 mln zł;
 • rozbudowa, renowacja i modernizacja zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury – 694 tys. zł;
 • przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – etap I (dokumentacja) – 600 tys. zł;
 • budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 386 tys. zł;
 • rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I (dokumentacja) – 246 tys. zł;
 • modernizacja ekspozycji stałej w Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie – 226 tys. zł.
Polub nas na Facebook