Czy sąd pomoże pani Burmistrz w rozliczeniu się z wyborcami?

Wybory mają to do siebie, że niektórzy dla wygranej są w stanie obiecać wszystko, łącznie z rzeczami praktycznie niemożliwymi. Takie zapowiedzi wyborcy z reguły rozliczają przy kolejnych wyborach. Gorzej dla wybrańca, jeżeli zobowiązał się do realizacji swoich obietnic w określonym czasie. Taki przypadek mieliśmy w Milanówku.

Pani kandydatka na Burmistrza, Wiesława Kwiatkowska, przed wyborami zobowiązała się, że do 30 listopada 2015 roku zrealizuje następujące obietnice:

  • Przeprowadzi audyt oraz kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej i Najwyższej Izby Kontroli w Gminie Milanówek w celu stwierdzenia „stanu na dzień otwarcia” i opublikuje jej wyniki w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Zachowa jawność działań Burmistrza poprzez publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich informacji, których prawo nie zabrania.
  • Przystąpi do wykonania dla całego obszaru miasta MZPZ, gwarantującego zachowanie jego charakteru Miasta-Ogrodu, jego zabytków, wartości kulturowych.
  • Rozpocznie prace mające na celu zagospodarowanie „Turczynka” i „Walerii” tak, aby służyły mieszkańcom.

Dodatkowo pani kandydatka w przypadku niezrealizowania powyższych obietnic w tym terminie, gotowa była poddać się „ocenie Mieszkańców”.

Wybory są już za nami, pani kandydatka została panią Burmistrz. Minął też rok ciężkiej pracy… i termin realizacji pierwszych obietnic. W związku z tym 15 grudnia 2015 r. zwróciliśmy się do pani Burmistrz z trzema prostymi pytaniami, dotyczącymi wspomnianej powyżej przedwyborczej „umowy społecznej”:

  1. W jaki sposób zrealizowano punkty porozumienia?
  2. Które punkty zostały w pełni zrealizowane?
  3. W wypadku gdy któryś z punktów nie został zrealizowany, proszę o informację, w jaki sposób ma zostać przeprowadzona „ocena Mieszkańców”?

Niestety, z niezrozumiałych dla nas powodów, w terminie wynikającym z Prawa Prasowego i Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej, nie otrzymaliśmy od pani Burmistrz ŻADNEJ odpowiedzi w tym temacie, co zmusiło nas do skierowania pierwszej w historii naszego tytułu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność pani Burmistrz.

Z braku oficjalnego stanowiska pani Burmistrz postanowiliśmy samodzielnie, na podstawie naszych źródeł informacji i Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka, w którym zapewne, zgodnie z zobowiązaniem Pani kandydat Wiesławy Kwiatkowskiej, publikowane są wszystkie informacje, których prawo nie zabrania, sprawdziliśmy, jak te punkty zostały zrealizowane, o czym poinformujemy czytelników w najbliższych dniach.

Inną ciekawostką, jest zniknięcie z facebooka profilu KWW pani Kandydatki Wiesławy Kwiatkowskiej, gdzie materiały dotyczące „umowy społecznej” były zamieszczone. Nastąpiło to w okresie bardzo zbliżonym do terminu realizacji punktów przedmiotowej umowy. Profil dostępny jeszcze 30 listopada (o czym zaświadcza Google), w pierwszych dniach grudnia był już niedostępny. Czyżby przypadkowa zbieżność dat i zdarzeń?

Polub nas na Facebook