Nadchodzi rewolucja w wyborach samorządowych

W wielu gminach najbliższe wybory samorządowe mogą przynieść prawdziwą rewolucję. Zgodnie ze zmienionym na początku zeszłego roku w sejmie kodeksem wyborczym, we wszystkich gminach, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu, niezależnie od liczby mieszkańców wprowadzone zostały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin.

Do tej pory, w przypadku wyborów samorządowych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, obowiązywała ordynacja proporcjonalna. W największym uproszczeniu, przy tej ordynacji najważniejsze jest, ile głosów zdobył komitet. Na tej podstawie rozdzielane są mandaty, które zostają w obrębie komitetu wyborczego i dostają je kolejne osoby z największą liczbą zdobytych głosów. Prowadzi to do tego, że osoba, która uzyska ok. 150 głosów, może wejść do rady, zaś przedstawiciel innego komitetu, który uzyska np. 500 głosów do rady nie wejdzie, gdyż przede wszystkim liczy się wynik komitetu, a dopiero później jednostkowe poparcie dla poszczególnych osób.

W okręgach jednomandatowych znaczenie komitetów wyborczych jest znacznie mniejsze. Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że to krok w stronę społeczeństwa obywatelskiego, promujący najlepszych, a nie najbardziej zasłużonych dla władzy, stowarzyszeń czy partii. Łatwiej też jest potem rozliczać radnych, którzy nie będą mogli nikogo innego obarczyć odpowiedzialnością za brak działań, lepiej też skupią się na pracy w swoich okręgach. Dzięki takiej ordynacji w wyborach mogą startować mieszkańcy znani w swoim okręgu; bez potrzeby szukania wsparcia ze strony innych komitetów i potrzeby budowania list wyborczych.

Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem wyborczym rady gmin mają obowiązek do 1 listopada 2012 r. dokonać podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin. Podział na okręgi nie jest w pełni dobrowolny. Przy ustalaniu okręgów wyborczych wprowadzono współczynnik jednolitej normy przedstawicielskiej. Norma ta obliczona jest poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Dla każdego z okręgu odstępstwa od normy przedstawicielskiej muszą mieścić się w przedziale od 0,5000 do 1,4995.

We wszystkich gminach naszego powiatu uchwały z projektami nowych podziałów na okręgi jednomandatowe będą głosowane na wrześniowych sesjach. Poniżej publikujemy projekty w rozbiciu na poszczególne gminy. Nie otrzymaliśmy jedynie projektu podziału z Jaktorowa, gdzie jest on jeszcze konsultowany i będzie głosowany najpóźniej, na sesji 30 września. Warto zaznaczyć, że jedynie w Milanówku i w Podkowie Leśnej projekty były opublikowane w BIP. Prezentowane materiały są projektami uchwał, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Zobacz projekt podziału na okręgi jednomandatowe w gminach:

Polub nas na Facebook