„O przemijaniu - ks. Twardowski” - widowisko poetyckie

Muzeum Dulag 121 zaprasza na widowisko poetyckie w reżyserii Karoliny Skrzyńskiej. Spektakl grupy Teatralnia K40 został przygotowany w oparciu o poetycką i prozatorską twórczość ks. Jana Twardowskiego.