Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pózn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 892) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 6 października 2023 roku, wywieszony został wykaz ZZN/WYK/0012/2023 dotyczący nieruchomości z zasobu Spółki przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

L.P.

Nieruchomość

1

Drybus 3, ogrodzona część (o powierzchni 900 m2) działki o numerze ewidencyjnym 356/3 zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 99,22 m2 oraz garażem blaszanym o powierzchni 30 m2
Polub nas na Facebook