Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Baranów, 28 stycznia br., dość niespodziewanie został zgłoszony wniosek o wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy. Na to zaszczytne stanowisko wybrana została obecna wiceprzewodnicząca – Beata Fabisiak.

Stanowisko to było wolne od czasu tragicznej śmierci Przewodniczącego Romana Bodycha i funkcję tę, organizując pracę rady, pełniła defacto wiceprzewodnicząca. Zmieniło się to podczas ostatniej sesji, na której radni zgłosili punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Baranów. Ku zaskoczeniu prowadzącej obrady Beaty Fabisiak, wniosek został przyjęty przez większość radnych, którzy na to stanowisko zgłosili właśnie ją.

Kandydatura ta spotkała się z poparciem 12 radnych. W związku z tym niespodziewanym głosowaniem poprosiliśmy Panią Beatę Fabisiak o krótki komentarz i informację co do planów na przyszłość.
- Czas przeprowadzenia wyborów wewnątrz rady był dla mnie na pewno ogromnym zaskoczeniem, ale pewne zasady i tryb pracy Rady Gminy należy zachować. Nie ukrywam, nie była to dla mnie łatwa decyzja. Piastuję mandat radnej Gminy Baranów od 2014 r. Od 21 listopada 2018 r. miałam możliwość pomagać naszemu przewodniczącemu jako wiceprzewodnicząca. Lubiłam tę współpracę, bo tak ją należy nazwać. Żadna decyzja nie była podjęta bez wiedzy i zgody innych członków rady – przecież reprezentujemy społeczność całej Gminy Baranów.
Czy teraz wywiążę się z powierzonej mi funkcji? Mogę powiedzieć, że dołożę wszelkich starań, aby sprostać tym oczekiwaniom, ale nie jest to proste zadanie. Realizacja jego jest możliwa dzięki wspólnej oraz uczciwej pracy całej Rady Gminy Baranów oraz nas – mieszkańców. Startując do rady w 2014 r., miałam wizję działania, która niestety zmieniła się, gdy poznałam realia – głównie finansowe naszej gminy. Zrozumiałam też, że odpowiadam nie tylko za moją miejscowość, ale za cała gminę.
Pyta Pan o plany. Powiem krótko: plany były, są i zawsze będą – tylko niestety, znamy sytuację finansową naszej gminy. Jako Rada borykamy się z wieloma problemami. Największy z nich, bo na skalę globalną, dotyczy CPK. Chcemy Państwa umocnić w przekonaniu, że dla Rady Gminy Baranów najważniejszy jest głos mieszkańców, tzn. wynik referendum w sprawie lotniska, gdzie 83% mieszkańców powiedziało budowie portu lotniczego NIE. W ostatnim czasie wystosowaliśmy wspólnie z Panią Wójt dwa stanowiska w tej sprawie. Na ostatniej sesji został też przyjęty budżet na 2021 r. Plany te oczywiście uzależnione są od finansów, ale również od możliwości pozyskania dotacji z różnych źródeł. Bez takiej formy wsparcia nie jesteśmy w stanie zrealizować wielu pomysłów. Jesteśmy dobrej myśli, że wspólnie możemy więcej.

Na sesji przyjęto też m. in. budżet gminy na 2021 r. oraz program „Karta mieszkańca Gminy Baranów”. Szerzej na ten temat napiszemy w następnym numerze naszej gazety, a Pani Beacie Fabisiak gratulujemy wyboru na Przewodniczącą Rady Gminy Baranów.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: