Budowa SUW w Kaskach na finiszu

Na budowie stacji uzdatniania wody w Kaskach zakończyła się część prac związana z budową i wyposażeniem obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia.

30 października br. wykonawca oficjalnie zgłosił zakończenie prac, umożliwiając tym samym rozpoczęcie serii procedur odbiorowych. Wykonany został już odbiór inwestorski, zaś w miniony poniedziałek (9 listopada) miał miejsce odbiór części technicznej stacji wykonany przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbiór przeszedł pomyślnie, a w najbliższym przeprowadzone zostaną jeszcze odbiory związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym (Państwowa Straż Pożarna), jakością uzdatnianej wody (SANEPID) i chyba najważniejszy przeprowadzony przez nadzór budowlany.

Natychmiast po uzyskaniu pozytywnych wyników wody stacja zostanie włączone do systemu wodociągowego gminy. Przypomnimy, że będzie to bardzo nowoczesna stacja o wydajności 40 m3/h, pracująca w systemie automatycznym z najnowocześniejszymi urządzeniami dostępnymi obecnie na rynku, wyposażona w zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 200 m3. Możliwości stacji pozwolą na pokrycie z nadwyżką pełnego zapotrzebowania na wodę w gminie nawet w okresach suszy. Pozwoli także na poprawę jakości w naszych kranach.

Polub nas na Facebook