Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 892) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 11 września 2023 roku, wywieszony został wykaz ZZN/WYK/0011/2023 dotyczący nieruchomości z zasobu Spółki przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku, nie dłużej niż do 30 listopada 2024 roku.

 

 

Nieruchomość

 

0016 Osiny działki o numerach ewidencyjnych oraz numerze prowadzonej dla nich księgi wieczystej: 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6, 573/7, 573/8, 573/9, 573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/16, 573/17, 573/18 - PL1Z/00030896/8.

Polub nas na Facebook