Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 892) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 11 września 2023 roku, wywieszony został wykaz ZZN/WYK/0010/2023 dotyczący nieruchomości z zasobu Spółki przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku, nie dłużej niż do 30 listopada 2024 roku.

 

Nieruchomości

I

0024 Szymanów działki o numerach ewidencyjnych oraz numerze prowadzonej dla nich księgi wieczystej: 70, 72 - PL1O/00020150/6;  75, 341 - PL1O/00015817/2;  79, 284 - PL1O/00013592/4; część dz. nr 286, 81 - PL1O/00029106/6.

II

0024 Podbuszyce, 0006 Duninopol działki o numerach ewidencyjnych oraz numerze prowadzonej dla nich księgi wieczystej: 108, 117 - PL1Z/00006997/9;  110 - PL1Z/00011763/8; 120 - PL1Z/00017812/9;  65/10 - PL1Z/00012390/9.

III

0007 Drybus działki o numerach ewidencyjnych oraz numerze prowadzonej dla nich księgi wieczystej: 365/1, część dz. nr 356/3 - PL1Z/00030122/2; 119/1 - PL1Z/00024941/4;  120 - PL1Z/00017812/9; 454 - PL1Z/00035911/5;  122 - PL1Z/00016414/2; część dz. nr 356/2 - PL1Z/00030121/5.

IV

0015 Nowa Pułapina działki o numerach ewidencyjnych  oraz numerze prowadzonej dla nich księgi wieczystej: 32, 33, 34 - PL1Z/00012676/8; 47 - PL1Z/00009833/3;  138/1 - PL1Z/00030123/9; 124/2 - PL1Z/00084130/4.

Polub nas na Facebook