O zagrożeniach m.in. zgłaszanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda” rozmawiali wczoraj grodziscy policjanci z mieszkańcami gminy Baranów, zaproszonymi na zorganizowaną przez mundurowych debatę społeczną. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa i dowiedzieć się więcej o nowych narzędziach do zgłaszania zagrożeń i kontaktu z funkcjonariuszami.

Wczoraj o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Baranowie odbyła się debata społeczna pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Baranów- Andrzej Kolek oraz samorządowcy, przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z Policją i zainteresowani bezpieczeństwem mieszkańcy gminy.

Podczas debaty Komendant Komisariatu Policji w Jaktorowie - podkom. Bartosz Zając przedstawił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Następnie zostało omówione działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i sposób posługiwania się nią. Uczestnicy poznali też zagrożenia zgłaszane za pośrednictwem Mapy. Ważnym elementem spotkania było też zapoznanie z programem „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacją „Moja Komenda”. Komendant komisariatu omówił priorytetowe działania dzielnicowych, które odpowiadają na zgłaszane zagrożenia. Policjanci zachęcali wszystkie osoby do korzystania z obu nowych narzędzi do zgłaszania zagrożeń i kontaktu z funkcjonariuszami.

Podczas dyskusji na temat lokalnych zagrożeń uczestnicy zgłaszali miejsca, w których potrzebne są wzmożone działania policjantów. Pytania dotyczyły m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poszczególnych rodzajów przestępstw i funkcjonowania komisariatu. Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców zostały zapisane i będą uwzględniane w toku codziennej służby.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusze zwrócili uwagę na zagrożenia dla seniorów i osób mieszkających samotnie. Wszyscy zgodnie uznali, że wspólne działania mogą przyczynić się do minimalizowania zagrożeń i wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Polub nas na Facebook