16 stycznia 2017 w kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Pełnomocnika rządu d.s. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z przedstawicielami władz Gminy Baranów i Samorządu Terytorialnego Gminy Baranów w osobach Wójta Gminy oraz gminnych Radnych.

W trakcie spotkania przedstawiciele gminy dopytywali przede wszystkim o postępy prac w zakresie planowania i przygotowaniu inwestycji oraz o nowe ustalenia, które mogły pojawić się od czasu wizyty pełnomocnika w Baranowie. Zgodnie z uzyskanymi informacjami nie pojawiły się żadne nowe fakty pozwalające definitywnie określić lokalizację Centralnego Portu Lotniczego, która to kwestia jest w tej chwili jednym z najistotniejszych tematów nurtujących mieszkańców naszej gminy. Wg. zapewnień pełnomocnika kwestia ta rozstrzygnięta zostanie do końca maja 2018 roku, kiedy to przedstawione zostaną dwie alternatywne lokalizacje.

Delegacja przedstawiła pełnomocnikowi listę pytań i problemów dotyczących planów budowy CPK, z prośbą o konkretne odpowiedzi na nie w możliwie krótkim terminie. Poniżej przedstawiamy pełną listę złożonych pytań.

Odpowiedzi na poniższe pytania zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich otrzymaniu z Biura Pełnomocnika.

Strefa działalności rolniczej;

 1. Należy zadbać o rolników w wieku przedemerytalnym - Co z rolnikami w wieku 55+ lat, którzy zakończą działalność rolniczą (emerytury pomostowe, inne sposoby, określić wiek)
 2. Czy rolnicy będą mieli możliwość wykupu ziemi w innych gminach? (obecne przepisy prawne wykluczają możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niemające statusu rolnika)
 3. Co z młodymi rolnikami, którzy otrzymali kredyty na rozwój gospodarstwa?
 4. Jakie są przewidywane rekompensaty z tytułu utraty dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego?
 5. Co z rolnikami realizującymi programy unijne? (czas obowiązywania projektu 7 lat)

Przesiedlenia:

 1. Jaki będzie czas od wykupu do opuszczenia nieruchomości?
 2. Czy będą uproszczone procedury dotyczący budowy nowych siedlisk? (zmiana procedur budowlanych)
 3. Jak daleko będzie sięgała strefa ograniczonego użytkowania?
 4. Co z mieszkańcami:
  • którzy będą mieszkać w obrębie strefy uciążliwości?
  • którzy nie mają uregulowanych spraw spadkowych?
  • którzy mają kredyty hipoteczne na wybudowanie domów i siedlisk?
  • starszymi, nieposiadającymi rodziny? kto będzie odpowiedzialny za ich przesiedlenie?

Działalność gospodarcza:

 1. Jakie będą rekompensaty dla przedsiębiorców z tytułu utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? (utrata rynku lokalnego)
 2. Na jakich warunkach będzie możliwość odtworzenia prowadzonej działalności gospodarczej, w innej lokalizacji? (uproszczenie procedury uzyskania pozwolenia na prowadzenie dotychczasowej działalności- dotyczy dzielności wymagających uzyskania decyzji środowiskowej)
 3. Jakie będą zasady zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy w części okołolotniskowej?

Funkcjonowanie samorządu:

 1. Czy wykup gruntów będzie dotyczył tylko lotniska, czy też części biznesowej?
 2. Jakie będą zasady utrzymania spójności komunikacyjnej (infrastrukturalnej) gminy?
 3. Jaka będzie rekompensata dla samorządu za utracone dochody w okresie przejściowym (utrata podatku, niezbywalność gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe)?
 4. Pomoc rządowa w zakresie finansowania inwestycji gminnych, wymuszonych umiejscowieniem CPK? (rozbudowa placówek oświatowych, dróg i innej infrastruktury)

Inne:

 1. Czy gmina ma szansę na pozostanie jednostką samorządu terytorialnego?
 2. Należy przyśpieszyć określenie lokalizacji lotniska, w celu uspokojenia nastrojów społecznych.
 3. Procedura i stawki wyceny gruntów i budynków?
 4. Przedstawienie lokalizacji magistrali kolejowej i innych połączeń kolejowych.
 5. Plany rozbudowy sieci drogowej.
Polub nas na Facebook