Informacja

Warszawa, 22.07.2021 r.

I N F O R M A C J A

Spółka pod firmą: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:  Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa (Dalej: „Spółka”), informuje, iż sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 234 z późn. zm.) wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Spółkę do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomość składającą się z  działek ewidencyjnych nr 241/2, 242/2 położonych w województwie mazowieckim, gminie Baranów, obręb Stanisławów, podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na stronie internetowej Spółki i w siedzibie na 9 piętrze.

 

Polub nas na Facebook