28 października odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Baranów. W wyniku głosowania przeprowadzonego w zespołach szkół na terenie gminy spośród zgłoszonych kandydatów wyłonionych zostało piętnastu młodzieżowych radnych.

Szkołę w Kaskach: Sandra Puchała, Wiktoria Tajer, Dominika Mońka, Maja Laskowska, Jan Połutrenko.

Szkołę w Baranowie: Paweł Ciołek, Weronika Dymkowska, Natalia Łyszkowska, Karolina Borowska, Maciej Florczak.

Szkołę w Bożej Woli: Ewelina Franczuk, Kamila Majtyka, Natalia Gosk, Mateusz Klonowski, Patryk Duński.

Podczas I sesji Młodzieżowej Rady Gminy, która odbyła się 4 listopada, wybrane zostało Prezydium Rady, w skład którego weszli: Przewodniczący - Maciej Florczak, Zastępca Przewodniczącego - Sandra Puchała, Sekretarz - Patryk Duński.

Na podstawie statutu, celem działania Młodzieżowej Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest opiniowanie przez Radę projektów niektórych decyzji i uchwał "dorosłej" Rady Gminny dotyczących młodzieży podejmowanych przez Urząd Gminy, Radę Gminy Baranów oraz jednostki pomocnicze gminy.
Ponadto młodzieżowi radni odpowiedzialni są za upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, zapewnienie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego, działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych. Mamy nadzieję, że zdobyte w poprzednich dwóch kadencjach doświadczenie przyczyni się do podejmowania przez młodzieżowych radnych kolejnych inicjatyw i działań, istotnie służących lokalnej młodzieży.

Polub nas na Facebook