Wraz z końcem roku zakończył się kolejny etap konsultacji. Pomimo utrudnień związanych z pandemią, wiele gmin starało się przekazać mieszkańcom jak najwięcej informacji i wziąć udział w konsultacjach.

Tuż przed świętami, swoje stanowisko dotyczące konsultacji prognozy oddziaływania na środowisko SSL CPK wypracowała Wójt i Rada Gminy Baranów. Wyrażono w nim głębokie rozczarowanie formą przedstawionych informacji oraz dalszym brakiem wskazań dotyczących konkretnej lokalizacji.

W stanowisku wyrażono też sprzeciw wobec podmiotowego traktowania mieszkańców gminy. Zwrócono uwagę, że we wszystkich planach dotyczących linii komunikacyjnych, czy lokalizacji lotniska teren gminy został zupełnie pominięty.

 

Wiele działań związanych z konsultacjami podjęły władze gminy Żabia Wola. Na stronie internetowej przygotowano materiały ułatwiające wnoszenie uwag. Zorganizowano też specjalne posiedzenie Rady Gminy oraz spotkanie on-line z ministrem Marcinem Horałą i przedstawicielami spółki. Starali się oni odpowiadać tu na pytania zadawane przez mieszkańców.

Wraz z końcem konsultacji Wójt Gminy – Piotr Rybka przekazał głosy mieszkańców, które wpłynęły do urzędu. W przekazanym do CPK piśmie podtrzymał też swoje wcześniejsze, negatywne stanowisko wyrażone we wiosennych konsultacjach.

 

Swoje uwagi w konsultacjach przekazał też Wójt Gminy Jaktorów, który również podtrzymał swoje stanowisko z wiosennych konsultacji. Uwagi dotyczyły przede wszystkim przebiegu Autostradowej Obwodnicy Warszawy, poprowadzenia linii kolejowej nr 88 relacji CPK – Warka, a także braku zgody na wytyczanie przez teren gminy nowych szlaków dla infrastruktury liniowej, takich jak np. linie elektroenergetyczne.

Warto tu zaznaczyć, że podczas jednego ze spotkań z samorządowcami, ku zaskoczeniu władz gminy Jaktorów, na jednej z grafik pojawiły się nigdzie niekonsultowane do tej pory przebiegi kolei regionalnych. Przedstawione są one na ilustracji artykułu. Niestety – prezentacja nie jest już publicznie dostępna. Sytuacja ta jest dość niepokojąca, gdyż bez żadnej zapowiedzi, dodane zostały nowe przebiegi inwestycji kolejowych z nikim wcześniej nie konsultowane. Czy mieszkańcy zostaną jeszcze zaskoczeni kolejnymi niespodziankami?

Polub nas na Facebook