Uczniowie 9 klas ze szkoły w Józefinie w ostatnim tygodniu poznawali zasady bezpieczeństwa i przepisy prawne, dotyczące tej grupy wiekowej. Spotkania na temat właściwych zachowań w różnych sytuacjach i odpowiedzialności karnej za łamanie prawa przeprowadzał policyjny profilaktyk z grodziskiej komendy. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zobowiązywali się do stosowania poznanych zasad w szkole i podczas wakacji.

W ostatnim tygodniu policjant zajmujący się profilaktyką społeczną z grodziskiej komendy zorganizował zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Józefinie. Uczniowie podstawówki zapoznawali się z zasadami bezpieczeństwa w różnych miejscach. Funkcjonariusz przypominał o zachowaniu zgodnym z prawem w szkole, na ulicy, a także w cyberprzestrzeni.  

Uczniowie klas gimnazjalnych poznawali przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich w przypadku zachowań niezgodnych z prawem. Policjant zaprezentował filmy edukacyjne, mówiące o właściwym stosowaniu zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Młodzież zainteresowały między innymi zagrożenia związane z handlem ludźmi.

Polub nas na Facebook