Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego i numeru alarmowego 112 oraz rola nadzoru prawnego nad samorządem - to główne tematy poruszone przez wicewojewodę Dariusza Piątka podczas spotkania w Warszawie. W trakcie spotkania podpisano także umowy na inwestycje drogowe w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” oraz przekazano promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z powiatów: wołomińskiego, nowodworskiego, pruszkowskiego, legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, mińskiego, warszawskiego zachodniego, grodziskiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego oraz m.st. Warszawy

CPR i numer 112. W listopadzie 2013 r. - Centra Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie (obszar stolicy) i w Radomiu (pozostała część województwa, w tym powiaty okołowarszawskie) całkowicie przejęły obsługę telefonu alarmowego 112
Głównymi zaletami wprowadzenia nowego systemu powiadamiania ratunkowego jest gwarancja dodzwonienia się na nr 112 oraz skrócenie średniego czasu oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia do 12 sekund. Centra Powiadamiania Ratunkowego w całej Polsce pełnią również ważną rolę selekcji połączeń zbędnych, pomyłkowych i fałszywych. Tylko w styczniu tego roku CPR w Radomiu odebrało ponad 100 tys. zgłoszeń, natomiast niecałe 20 tys. z nich wymagało reakcji, czyli skierowania do odpowiedniej służby (policji, straży pożarnej lub ratownictwa medycznego). Statystyki pokazują, że ok. 70-80 proc. zgłoszeń jest fałszywych lub nieuzasadnionych.

W mazowieckich Centrach Powiadamiania Ratunkowego - w Radomiu i Warszawie pracuje łącznie 111 operatorów. Odbierają oni średnio 3200 (CPR w Warszawie) i 3700 (CPR w Radomiu) zgłoszeń na dobę. Po rozbudowie z 2013 roku, radomski obiekt stał się największym w Polsce. Docelowo CPR-y będą przyjmować zgłoszenia z telefonów 997, 998 i 999.

Nadzór prawny. W ramach nadzoru prawnego nad samorządami w latach 2008-2013 wojewoda w całym województwie sprawdził ponad 151 tys. uchwał oraz wydał 1375 rozstrzygnięć nadzorczych i 882 wskazania nadzorcze. Wydział Prawny urzędu wojewódzkiego wspiera działalność uchwałodawczą samorządów poprzez m.in.: konsultowanie projektów uchwał, porady telefoniczne i mailowe dotyczące wątpliwości prawnych, ogłaszanie stanowisk urzędu wojewódzkiego w trudnych sprawach oraz przygotowywanie orzeczeń nadzorczych z uzasadnieniami zawierającymi walory edukacyjne. Ponadto, przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu np. planowania przestrzennego, czy też wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych i promesy. Podczas spotkania podpisano umowy na realizację projektów drogowych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł otrzymał wniosek gminy Jaktorów, dotyczący przebudowy ul. Parkowej. Powiat sochaczewski dostał 430 tys. na projekt dotyczący poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg powiatowych: 3802W i 3803W. Wicewojewoda przekazał również promesy przeznaczone na remonty i odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. 215 tys. zł otrzymała gmina Młodzieszyn na remont drogi gminnej przez miejscowość Juliopol Wieś (nr 382604W). Gmina i miasto Nasielsk otrzymało promesę na 165 tys. zł na odbudowę mostu w Nasielsku na ul. Podmiejskiej (droga gminna nr 240395W). W ubiegłym roku na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, wyrządzonych przez klęski żywiołowe, mazowieckim samorządom przekazano prawie 21 mln złotych.

Polub nas na Facebook