W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację od mieszkańców o osobach podszywających się pod pracowników Centralnego Portu Komunikacyjnego. Osoby te podają nieprawdziwe informacje na temat Programu Dobrowolnych Nabyć, w tym rzekomego terminu jego zakończenia i próbują jednocześnie nakłonić mieszkańców do ujawniania swoich danych osobowych, jak również szczegółów rachunku bankowego. Przestrzegamy wszystkich mieszkańców Baranowa, Teresina i Wiskitek przed podawaniem takich informacji, a także prosimy o wyjątkową czujność, w celu udaremnienia potencjalnych próby oszustwa.

Działania te w żadnym wypadku nie są autoryzowane przez Spółkę CPK. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć, CPK kontaktuje się wyłącznie z osobami, które dobrowolnie wcześniej wyraziły zainteresowanie zbyciem lub zamianą nieruchomości.

Program Dobrowolnych Nabyć (PDN) został uruchomiony w grudniu 2020 r. i trwać będzie do końca 2023 r. Umożliwia sprzedaż lub zamianę nieruchomości leżących na terenie obszaru inwestycji, na indywidualnie ustalonych warunkach m. in. dotyczących terminu wydania nieruchomości. Wyceny nieruchomości będą odbywać się na warunkach rynkowych, w oparciu o operaty szacunkowe, wykonane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Wszelkie działania w ramach PDN opierają się na suwerennych decyzjach stron.

Adresatami PDN są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości ze wskazanego obszaru przyszłej inwestycji, tj. z obszaru przyszłej inwestycji.

Program Dobrowolnych Nabyć jest prowadzony przy zachowaniu pełnej transparentności procedur oraz z zagwarantowaniem poufności dotyczącej negocjacji z właścicielami nieruchomości. Zgłoszenia do Programu odbywają się wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie cpk.pl, a pracownicy Spółki kontaktują się wyłącznie z osobami, które zgłosiły chęć przystąpienia do Programu.

Informacje na temat Programu Dobrowolnych Nabyć dostępne są:
na stronie: cpk.pl/pl/inwestycjaprogram-dobrowolnych-nabyc
pod numerem telefonu: 539 188 404 (infolinia PDN)

materiał zewnętrzny

 

Polub nas na Facebook