Znamy raport z konsultacji

Pod koniec sierpnia opublikowany został raport z konsultacji dotyczących Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego(SSL). Przypomnijmy, że ogólnopolskie konsultacje miały miejsce od 10 lutego do 10 marca br., a przekazane uwagi miały pozwolić na usprawnienie prac studialno-projektowych w ramach kolejnych etapów przygotowań od inwestycji.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego o konsultacjach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego wypowiedział się prezes spółki CPK Mikołaj Wild. – Zrobiliśmy to, by jeszcze na etapie wcześniejszym, niż wymagają tego przepisy, uzyskać informację, które z trasowań zyskują aprobatą, a które budzą wątpliwości.

Niestety, działania te wzbudziły w naszej okolicy wiele emocji, a publikacja raportu wcale ich nie ostudziła. Wielu mieszkańców pamięta, jak wyglądały prace nad przebiegiem linii 400kV. Pamiętając te doświadczenia, wiele samorządów organizowało spotkania informacyjne, gdzie analizowana była strategia i poszczególne przebiegi linii komunikacyjnych.

Tymczasem dla CPK celem konsultacji SSL było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych i inwestycji drogowych. W wyniku konsultacji Spółka CPK otrzymała ponad 32,5 tys. głosów za pomocą formularza elektronicznego, ponad 2 tys. głosów drogą mailową i ponad 45 tysięcy papierowych dokumentów (wśród nich pojedyncze uwagi, wydrukowane formularze oraz stanowiska: grupowe i jednostek lub przedstawicieli samorządu terytorialnego). W sumie do CPK wpłynęło różnymi kanałami ponad 146 tys. głosów.

Czytając raport zauważymy, że żaden z korytarzy kolejowych w naszej okolicy nie został zmieniony, a korytarz drogowy nawet rozszerzony. Wszelkie uwagi, które dotyczyły przebiegów poszczególnych tras nie były na tym etapie uwzględniane. Czy będą? Jak zapewniał nas rzecznik Centralnego Portu Komunikacyjnego Konrad Majszyk, żadna z dotychczasowych uwag nie została przesłana na marne i zostaną uwzględnione podczas planowania dokładnego przebiegu linii kolejowych i Autostradowej Obwodnicy Warszawy.

Jak poinformował nas rzecznik CPK Konrad Majszyk, spółka CPK prowadzi zarówno konsultacje obowiązkowe, czyli wymagane odpowiednimi przepisami prawa, jak i dodatkowo konsultacje nieobowiązkowe – po to, żeby na jak najwcześniejszym etapie prac przygotowawczych uzgodnić ze wszystkimi partnerami przebieg planowanych inwestycji, a przez to skrócić proces inwestycyjny. Kolejnym etapem będą planowane na jesień br. konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Konsultacje ze społeczeństwem będą prowadzone dodatkowo na etapie opracowywania studium wykonalności, decyzji środowiskowej oraz ustalania lokalizacji linii kolejowej (decyzji lokalizacyjnej). Konsultacje te będą przeprowadzane etapami, dla każdej z tras. Warto tu zaznaczyć, że jedną z pierwszych inwestycji powstających w ramach CPK jest linia kolejowa pomiędzy Warszawą a Łodzią, której budowa ma rozpocząć  się w 2023 r., więc patrząc na napięty harmonogram, już wkrótce przekonamy się o szczerości tych zapewnień.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Linie kolejowe - harmonogram prac 2020-2034


To może Cię zainteresować: