Burmistrz brwinowa zaprasza na spotkania

Z początkiem września, tradycyjnie już od niemal 10 lat Burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński rozpocznie coroczny cykl spotkań z mieszkańcami gminy Brwinów. W planie jest 16 spotkań z mieszkańcami miasta i wszystkich sołectw.

Spotkania są okazją m.in. do podzielenia się informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji w gminie czy planowanych inwestycjach. Burmistrz Arkadiusz Kosiński od pierwszego roku swojej kadencji wprowadził zwyczaj organizowania spotkań z mieszkańcami w Brwinowie oraz – wspólnie z sołtysami – we wszystkich sołectwach.

Tradycyjnie zapraszam wszystkich na moje coroczne jesienne spotkania z mieszkańcami. Tegoroczną serię naszych rozmów zaczynam 2 września spotkaniem nr 240 w sołectwie Krosna, a skończę 2 października spotkaniem nr 255 w Brwinowie. Biłem się z myślami, namawiany do rezygnacji w tym roku ze spotkań w związku z panującą epidemią, czy nie zrobić sobie przerwy. Doszedłem jednak do wniosku, że spotkania te są potrzebne - zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani sprawami gminy i swoich miejscowości - bo pozwalają na bezpośrednią wymianę informacji i wyjaśnień, a przy tym są okazją do przedstawienia spostrzeżeń, uwag, opinii, wniosków czy postulatów – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Polub nas na Facebook