Podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 17 czerwca 2021 r. zostaną podsumowane ubiegłoroczne działania samorządu. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy do 16 czerwca dostarczą swoje zgłoszenie poparte podpisami 50 osób.  

Sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 17 w budynku OSP przy ul. Pszczelińskiej 3, będzie mieć w swoim porządku obrad uchwały podsumowujące ubiegły rok. Podejmowane będą m.in. uchwały dotyczące wotum zaufania dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a także udzielenia absolutorium za 2020 r. Burmistrz przekazał już do Rady Miejskiej w Brwinowie raport o stanie gminy, który będzie rozpatrywany na początku sesji. Przedstawia on m.in. dane statystyczne oraz działania podejmowane w ubiegłym roku, stan realizacji programów i strategii oraz uchwał podejmowanych przez radnych. W debatę nad raportem mogą włączyć się mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia będą przyjmowane do środy 16 czerwca 2021 r. do godziny 16 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 007). W debacie może zabrać uczestniczyć 15 mieszkańców, którzy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

Do pobrania: Raport o stanie gminy Brwinów w 2020 r.
Do pobrania: Zgłoszenie udziału w debacie

Polub nas na Facebook