Dziś rozpoczęły się prace drogowe na ul. Górnej oraz ul. Gabriela Narutowicza w Brwinowie.

Remont jezdni oraz poboczy zostanie wykonany na dwóch równoległych ulicach, które łączą ul. Grodziską oraz Słoneczną. Długość każdej z nich to ok. 210 m. Prace mają zakończyć się w ciągu miesiąca. Wykonywać je będzie firma wyłoniona w przetargi – spółka PPUH EFEKT z Warszawy. Całkowita wartość umowy wynosi 319.800,00 zł. Po pracach rozbiórkowych i usunięciu resztek starej i zniszczonej nawierzchni utwardzonej zostanie wykonana nowa podbudowa oraz nawierzchnia. W trakcie prac mogą pojawią się utrudnienia w ruchu. Od 2 lipca zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu.

Polub nas na Facebook