W Światowy Dzień Wody 22 marca 2022 r. w Brwinowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”.

Małgorzata Pachecka wójt gminy Michałowice i Jerzy Wysocki zastępca burmistrza gminy Brwinów powitali gości zgromadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Konferencję prowadził Sławomir Sowa kierownik Jednostki Realizującej Projekt w  gminie Brwinów.

Prelekcję pod tytułem „Jak to się zaczęło?” przedstawiła Katarzyna Lewandowska kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych z gminy Brwinów. Podkreśliła, że projekt został przygotowany we współpracy z partnerami, przy ogromnym wkładzie szkół z terenu gminy Brwinów i Michałowice. Został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów, co zaowocowało pozyskaniem prawie 100% dofinansowania na jego realizację w wysokości prawie 3,5 mln zł. Jest to najwyższe dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wioletta Rakfalska koordynator szkolny ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach przedstawiła korzyści dla uczniów, jakie płyną z zaangażowania się szkół w projekt. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie dostrzegą potrzebę działania na rzecz środowiska i będą podejmować odpowiednie działania, a także wzbogacą swoją wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.

W ramach projektu „Działaj dla klimatu” uczniowie wezmą udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi – segregacją śmieci, śladem węglowym, wodą i transportem rowerowym. O szczegółach poszczególnych akcji opowiedział kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Brwinowie. Akcja „Wiem, jak segregować” ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej problemu odpadów, promowanie ich prawidłowej segregacji oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczania ich ilości. Podczas akcji „Mój ślad węglowy” uczniowie poznają jakie zmiany w stylu życia mogą dać największy efekt dla faktycznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Promowanie dobrych praktyk związanych z racjonalnym korzystaniem z zasobów wody będzie związane z akcją „Woda to życie”. Realizacja kampanii „Rowerem do szkoły” ma zachęcić uczniów do korzystania z ekologicznych środków transportu. Wszystkie realizowane akcje mają na celu podniesienie świadomości w zakresie zmian klimatu oraz sposobów na łagodzenie skutków zmian klimatycznych i przystosowanie się do nich.

Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka przedstawiła prezentację o Islandii i o tym, jak staje się ona coraz bardziej ekologiczna. Warto zaznaczyć, że na Islandii prawie 100% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych – między innymi wiatru i wody – co ma bardzo istotny wpływ na jakość powietrza na tej wyspie.

Dzięki zdalnemu połączeniu z Sandgerdi Elementary School z Islandii podczas konferencji była też obecna Hólmfríður Árnadóttir dyrektor szkoły, a jeden z uczniów z partnerskiej szkoły opowiadał o zmianach klimatu na Islandii. Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie zaprezentowali przedsięwzięcia ekologiczne, jakie odbyły się w szkole do tej pory. Paweł Szustakiewicz z fundacji W Podróży podkreślił znaczenie wody we współczesnym świecie  kontekście zmian klimatycznych.

Na zakończenie konferencji dyrektorzy szkół otrzymali pod opiekę zielistki - kwiaty symbolizujące rozwijający się projekt.


Gmina Brwinów jest liderem projektu, który koordynuje działania prowadzone przez szkoły na terenie obu gmin. Projekt jest realizowany w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie. Zagranicznym partnerem jest Szkoła Podstawowa z Sandgerdi (Islandia), z którą kilka lat temu nawiązała współpracę Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości prawie 2,9 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał też dofinansowanie w wysokości ponad 0,5 mln zł pochodzących z budżetu państwa.

Polub nas na Facebook