Ekoankieterzy ruszą w teren w lipcu

Gmina Brwinów przystępuje do realizacji projektu „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła”. Dane od mieszańców będą zbierać ekoankieterzy.

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o ograniczaniu emisji szkodliwych substancji. O konieczności likwidacji tzw. kopciuchów można się przekonać w sezonie grzewczym, obserwując pogarszanie się jakości powietrza. Gmina Brwinów wprowadziła już program dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania, z którego korzysta co roku kilkadziesiąt gospodarstw domowych, ale aby móc ocenić skalę potrzeb w gminie i zaplanować dalsze działania, konieczna jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Ilu mieszkańców korzysta jeszcze z węgla? Ile kotłów trzeba będzie wymienić w skali naszej gminy, by zgodnie z mazowieckim programem ochrony powietrza całkowicie pozbyć się starych urządzeń, tzw. bezklasowych? Jak wiele osób planuje w najbliższym czasie termomodernizację swojego domu? Odpowiedź na tego typu pytania da władzom gminy obraz sytuacji i pomoże w podejmowaniu kolejnych decyzji.

Inwentaryzacja pozwoli oszacować łączne koszty i zaplanować środki na programy wspierające wymianę ogrzewania na ekologiczne. Urząd Gminy Brwinów chce poznać liczbę mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania, aby lepiej dopasować swoje programy dotacyjne do tych potrzeb – lub też ubiegać się o środki zewnętrzne, dotacje krajowe i unijne, stając się ich operatorem na terenie gminy. Ankieta pozwoli zebrać także dane mówiące o tym, w jakim stopniu mieszkańcy są gotowi do wprowadzania zmian lub też sami planują zmianę źródła ogrzewania.
Gmina Brwinów zawarła umowę z firmą Atmoterm, która wykona inwentaryzację. Ekoankieterzy przeprowadzający ankietę dotyczącą sposobu ogrzewania domów zaczną odwiedzać mieszkańców od 1 lipca. Nie będą wchodzić do mieszkań i budynków, a ich tożsamość można będzie sprawdzić na podstawie identyfikatora i upoważnienia lub kontaktując się z Urzędem Gminy Brwinów (tel. 22 738 25 94), Strażą Miejską w Brwinowie (tel. 986 lub 22 729) lub policją.

Ekoankieterzy będą pracować w dni powszednie w godz. 9–20, a w weekendy w godz. 10‒18. Nie będą zbierać danych osobowych i nie będą oczekiwać podpisywania żadnych dokumentów. Będą jedynie zadawać pytania z ankiety – w przeciwieństwie do handlowców zachwalających konkretne firmy i rozwiązania czy podających ewentualne koszty wymiany ogrzewania itp.

W przyszłym tygodniu ankieterzy pojawią się m.in. w Milęcinie, Kotowicach i na sąsiadujących z nimi zabudowaniach końcowego odcinka ul. marsz. J. Piłsudskiego,  a także w dużej części północno-zachodniego Brwinowa –na północ od ul. Słowackiego oraz na zachód od ul. Biskupickiej.
Gmina chce wspierać mieszkańców w wymianie źródeł ciepła, ponieważ te działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza – z korzyścią dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Inwentaryzacja pomoże w poznaniu źródeł tzw. niskiej emisji oraz w określeniu skali problemu. – Powodzenie inwentaryzacji zależy od współpracy ze strony mieszkańców. Prosimy o przyjęcie ankietera i udzielenie odpowiedzi na pytania – zwraca się do mieszkańców zastępca burmistrza gminy Sławomir Walendowski.

Polub nas na Facebook