Jerzy Wysocki zastępcą burmistrza

Jerzy Wysocki, były burmistrz Milanówka, od 1 stycznia 2017 roku pełnić będzie funkcję II zastępcy burmistrza w Gminie Brwinów.

Gmina Brwinów, od czasu gdy burmistrzem został pan Arkadiusz Kosiński rozwija się bardzo dynamicznie. Niestety rozwój ten wiąże się z coraz większą ilością bieżących prac administracyjnych, które spowodowały konieczność delegowania ich części na osobę II zastępcy. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, stąd poszukiwano na nie osoby o dużym doświadczeniu w pracy samorządu. Jedną z osób, do której zwrócił się burmistrz Arkadiusz Kosiński był pan Jerzy Wysocki, który nie bez wahania przyjął tę propozycję.

Jak tłumaczył nam pan Arkadiusz Kosiński, II zastępca przejmie jego obowiązki w zakresie nadzoru nad:

  • oświatą (na terenie gminy Brwinów są 4 zespoły szkół),
  • Referatem Spraw Obywatelskich,
  • Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który z uwagi na obsługę programu Rodzina 500 plus, jest istotnym filarem w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy,
  • Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną.

Dodatkowo II zastępca otrzyma upoważnienie do zastępowania burmistrza podczas jego nieobecności, jak i podczas uzasadnionej potrzeby podczas jego obecności.

Redakcja Obiektywnej Gazety Internetowej życzy panu Jerzemu Wysockiemu wielu sukcesów.

Polub nas na Facebook