Mieszkańcy Brwinowa będą mogli korzystać z kolejnego obiektu rekreacyjnego. Gmina, wykorzystując środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wybuduje dla seniorów siłownię plenerową oraz boiska do gry w bule.

Nowa przestrzeń, dla osób starszych i młodszych powstanie w północno-zachodniej części miasta, w pobliżu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sochaczewskiej, stacji uzdatniania wody, oraz filii Samorządowego Przedszkola nr 1. Jest to część większego planu – utworzenia otwartej strefy rekreacji, gdzie już zrealizowano dwa tory typu pumptrack.

W ramach tegorocznej inwestycji zostaną wybudowane dwa boiska do gry w bule (bulodromy), na których miłośnicy i sympatycy tej gry będą mogli rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Powstanie siłownia plenerowa wyposażona w zestawy sprawnościowe dla osób starszych, zawierająca m.in. siatki do przechodzenia, równoważnie, drążki do ćwiczeń, mostek z poręczami, koła do ćwiczeń dłoni, trenera nadgarstków. Urządzenia będą spełniały wymogi Polskich Norm i warunków bezpieczeństwa. Alejka prowadząca do tej części strefy rekreacji będzie wykonana z betonu asfaltowego. Nawierzchnia placyku zostanie wyłożona częściowo kostką betonową a miejsca pod urządzeniami siłowni – sztuczną trawą. Teren zostanie wyposażony w tzw. małą architekturę – ławki z oparciem, ławy i stoły, kosze na śmieci. 

Budowa siłowni przyczyni się do poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu przez osoby starsze, umożliwi aktywny wypoczynek nie tylko dla seniorów – będą z niej mogli korzystać także inni mieszkańcy gminy.

Zadanie inwestycyjne jest objęte dofinansowaniem w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt otrzymał dotację w kwocie 65.950,00 zł.

W dniu 26 maja 2022 r. została podpisana umowa z firmą Nova Jerzy Łebski z Łowicza. Wartość zamówienia wynosi 908.863,53 zł. Okres realizacji zamówienia – 4 miesiące.

W roku 2015 odbyła się konsultacja społeczna dotycząca zagospodarowania nieużytków znajdujących się przy ul. 11 Listopada w Brwinowie na strefę rekreacyjną dla mieszkańców miasta. W konsultacjach społecznych zostało złożonych łącznie 349 ankiet. Najwięcej głosów poparcia (ponad 85%) otrzymała propozycja budowy placu rekreacji dla osób w różnym wieku. Siłownia plenerowa dla seniorów będzie jednym z elementów kompleksu rekreacyjnego mieszkańców gminy.

Polub nas na Facebook