W miejscu „dzikiego przejścia” przez tory PKP między ul. Przejazd a Sportową w Brwinowie, które zostanie zlikwidowane przez ekrany dźwiękochłonne, powstanie tunel pieszo-rowerowy.

Obecnie trwa modernizacja torów linii dalekobieżnej. Na terenie Brwinowa zostaną zamontowane ekrany dźwiękochłonne, które wymuszą likwidację „dzikich przejść”, ale w planie modernizacji nie przewidziano wykonania dodatkowej przeprawy. Tego typu decyzje zapadają z dużym wyprzedzeniem i wprowadzenie tak dużych zmian do projektu nie było już możliwe. Burmistrz Arkadiusz Kosiński od wielu miesięcy prowadził zatem z zarządem PKP PLK rozmowy dotyczące kolejnej modernizacji linii podmiejskiej, która prowadzona będzie w latach 2017-2018. – Kolejarze dali się przekonać i uwzględnili budowę tunelu pieszo-rowerowego w dokumentacji projektowej – poinformował w ubiegłym tygodniu burmistrz (już wcześniej udało się uzyskać od PKP zapewnienie o włączeniu do projektu nowego przystanku w Parzniewie).

Warunki występujące w ciągu ulicy Przejazd i Sportowej nie pozwalają na umiejscowienie tam wiaduktu lub tunelu dla samochodów. Powstanie za to tunel o szerokości 4 m, który pozwoli na swobodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Koszt tej inwestycji poniesie PKP PLK. Gmina zamierza włączyć nowe przejście do systemu miejskiego monitoringu oraz zajmie się jego utrzymaniem.

Polub nas na Facebook