Gmina Brwinów aktywnie włączyła się w kampanię Europejskiego Tygodnia Mobilności. Akcję promowano głównie poprzez stronę internetową i media społecznościowe.

Przez cały tydzień od 16 do 22 września odbywały się wydarzenia związane z promowaniem kampanii ETM. Publikowane artykuły propagowały ekologiczne formy mobilności (transport zbiorowy, rower, ruch pieszy) oraz zachęcały do rezygnacji z korzystania z samochodów osobowych. Dodatkowo na tablicach tzw. zielonych przystanków zamieszczono plakaty informujące o planowanych wydarzeniach w czasie akcji ETM oraz promujące Dzień bez Samochodu. W ostatnim dniu kampanii można było korzystać bezpłatnie z przejazdów komunikacją autobusową.
W pierwszym dniu kampanii zostały ogłoszone konkursy: plastyczny, fotograficzny i dla internautów. Tematem przewodnim konkursów było hasło kampanii nawiązujące do lepszych połączeń.

Konkurs plastyczny został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych dla klas I-VIII. Na konkurs plastyczny wpłynęło 65 ciekawych prac wykonanych różnymi technikami. Największą grupę uczestników konkursu w młodszych klasach stanowili uczniowie klas I, a w starszej kategorii wiekowej uczniowie klas VI. Wybrano sześć zwycięskich prac – po trzy prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I–V oraz klasy VI–VIII.
Zwycięzcami konkursu zostali: Zofia Biernat klasa V d, Antonina Winiarczyk klasa I e, Jeremi Zawadzki klasa IV a, Maria Magdalena Kolasińska klasa VI d, Zuzanna Kaczmarczyk klasa VII a, Szymon Szadkowski klasa VIII d – uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 w Brwinowie.

Przyznano łącznie dwanaście wyróżnień – nagrodzeni zostali uczniowie z klas:  Alicja Zając I a, Paula Bernat I d, Oliwier Wizner I a, Antoni Klassa I a, Tadeusz Sochacki I a, Wojciech Rączkowski II c, Milena Kaniewska IV b, Adrianna Protaziuk VI c, Natalia Podsiadły VII a, Maciej Szadkowski VIII d – ze szkoły podstawowej nr 2 w Brwinowie oraz uczniowie klasy I d – Szymon Tuszyński i Nikodem Salomonik ze szkoły podstawowej nr 1 w Brwinowie.

Udział w konkursie fotograficznym wiązał się ze zrobieniem zdjęcia z eko środkiem transportu na brwinowskich szlakach rowerowych. W ten sposób zachęcano do wycieczek na dwóch kółkach po gminie Brwinów. Na autorów najciekawszych zdjęć czekały nagrody.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy dla internautów. W zabawę włączyło się 67 osób. Zwycięzcy każdego konkursu zostali nagrodzeni upominkami.

W sobotę 17 września ulicami miasta przejechała Brwinowska Masa Krytyczna organizowana co roku przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów. Trasę o długości ok. 11,7 km pokonało ponad 140 amatorów dwóch kółek.

W kampanię ETM włączyła się Fundacja Wieświejak. W niedzielne popołudnie 18 września w Koszajcu urządzono eko piknik. Organizatorzy – zachęcając mieszkańców do skorzystania ze zrównoważonych środków transportu – dla pierwszych 100 osób, które przyjechały na rowerze lub hulajnodze, przygotowali eko upominki.

19 września został oddany do użytku odcinek nowej ścieżki rowerowej położonej w Otrębusach w ul. Karolińskiej. Nowa trasa ma długość 166 m.
Zadanie było współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.3 redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie  4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektów: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Sieć dróg rowerowych na terenie gminy Brwinów wynosi ok. 30 km i stanowi ważny element infrastruktury drogowej, umożliwiając bezpieczny dojazd do pracy, szkoły czy stacji kolejowej i WKD.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Podróże w stylu eko