Już niebawem jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych Brwinowa przejdzie modernizację. Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza rozbudowany zostanie ponad 700-metrowy odcinek drogi łączący ul. Wilsona z drogą wojewódzką nr 719. Dziś umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński.

Ta inwestycja jest konieczna, bo droga jest w złym stanie technicznym, a korzysta z niej wielu uczestników ruchu, podkreśla marszałek Adam Struzik. – W ciągu drogi zlokalizowane są nie tylko prywatne posesje, ale też wiele firm. Poza tym jest to trasa, którą mieszkańcy dojeżdżają do przedszkola, szkoły, stacji PKP. Stanowi również łącznik między drogą powiatową a drogą wojewódzką relacji Warszawa-Kamion.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. wykonanie dwóch skrzyżowań, prawostronnego chodnika o szerokości min. 2,10 m, dojść do posesji, zjazdów z kostki betonowej, sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie również sieć telekomunikacyjna. Na trasie wykonane zostanie również oznakowanie pionowe oraz poziome, w tym przejścia dla pieszych. Samorząd Mazowsza na ten cel przekaże 1,6 mln zł.

Wsparcie, które otrzymaliśmy na rozbudowę ulicy Kępińskiej jest kolejnym przykładem pomocniczości samorządu województwa mazowieckiego w stosunku do gmin. Dzięki tej dobrej współpracy możemy realizować inwestycje, które w znaczący sposób poprawiają jakość życia mieszkańców – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Ulica Kępińska to droga o charakterze lokalnym. Wchodzi w skład jednego z ważniejszych ciągów komunikacyjnych na obszarze południowo-wschodniej części Brwinowa. Jej rozbudowa wpłynie nie tylko na poprawę komfortu kierowców i pieszych, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Ponadto zapewniony zostanie lepszy dojazd do terenów usługowych i inwestycyjnych zlokalizowanych także poza granicami gminy Brwinów.

Inwestycja otrzyma wsparcie w ramach instrumentu zadań ważnych. To jeden ze sztandarowych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku na jego realizację przeznaczyliśmy 151 mln zł, z czego 95 mln zł na nowe projekty – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Chcemy, aby Mazowsze rozwijało się równomiernie, dlatego wsparcie z tego programu przeznaczamy m.in. na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych, rewitalizację i tworzenie ośrodków kultury, ochronę środowiska czy modernizację innych, ważnych dla mieszkańców miejsc – dodaje wicemarszałek.

To wyraz naszej mazowieckiej solidarności – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Czas pandemii nie należy do łatwych. Samorządy lokalne często szukają dodatkowych źródeł wsparcia, by móc przeprowadzić niezbędne inwestycje. Dlatego również i w tym roku zabezpieczyliśmy całkiem sporą kwotę, bo aż 250 mln zł na programy wsparcia. To ogromna pomoc, zwłaszcza gdy większość miast, gmin wykluczana jest ze wsparcia udzielanego w ramach programów rządowych tylko z powodu przynależności politycznej. My nie patrzymy na sympatie polityczne, wspieramy każdego, kto o to wsparcie zabiega i przedstawia projekty, które służą nie tylko rozwojowi Mazowsza, ale przede wszystkim odpowiadają na potrzeby mieszkańców  – podsumował marszałek Adam Struzik.

Polub nas na Facebook