Rok Ignacego Kozielewskiego w gminie Brwinów

Dziś przypada 135. rocznica urodzin Ignacego Kozielewskiego – autora słów hymnu harcerskiego „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy” oraz mieszkańca Brwinowa. Z tej okazji gmina Brwinów będzie obchodzić rok 2017 jako Rok Ignacego Kozielewskiego.

Ignacy Kozielewski (1882-1964) był współzałożycielem Związku Harcerstwa Polskiego, działaczem społecznym oraz propagatorem idei harcerskich. Współpracował we Lwowie z Olgą Drahonowską i Andrzejem Małkowskim.  Był działaczem ogólnopolskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego celem - poza zachęcaniem do aktywności fizycznej - było również podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich. Kozielewski Redagował czasopisma harcerskie „Skaut”, „Harcerz”, Harcmistrz”, „Strażnica harcerska”. Pracował jako nauczyciel w szkołach m.in. w Warszawie, Czerwonym Dworze pod Grodziskiem Mazowieckim oraz w Pruszkowie. 

W 1929 r. Kozielewski przeprowadził się do Brwinowa, gdzie pełnił funkcję prezesa gniazda sokolego. Za działalność w Akcji Katolickiej został odznaczony w 1938 r. przez  papieża Piusa Pius XI medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Okupację niemiecką spędził w Brwinowie, a w latach 1941–1945 prowadził tajne nauczanie w gimnazjach w Bronowicach, Milanówku i Brwinowie. W tym okresie zajmował się także kolportażem polskiej prasy konspiracyjnej. Po 1945 roku Ignacy Kozielewski ze względu na głoszenie antybolszewickich haseł musiał  opuścić Warszawę i przeniósł się do Kłobucka, gdzie organizował gimnazja. Ignacy Kozielewski zmarł 9 lipca 1964 r. w Ostrowach niedaleko Częstochowy i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Uchwała ustanawiająca Rok Ignacego Kozielewskiego została podjęta przez Radę Miejską w Brwinowie 28 grudnia 2016 r. Obchody będą się odbywać w ciągu roku – włączą się w nie m.in. brwinowscy harcerze oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Brwinowie, które nosi imię Ignacego Kozielewskiego i w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia.

Polub nas na Facebook