Pół roku trwało przygotowanie dokumentacji projektowej, a teraz nadszedł czas na rozpoczęcie prac w terenie. Podczas modernizacji starego targowiska handel przeniesie się na plac przy ul. Grodziskiej 18 w Brwinowie.  

Stare targowisko wymagało już modernizacji, a po zakończeniu przebudowy ul. Armii Krajowej ta potrzeba stała się jeszcze bardziej widoczna. Koncepcja zmian na targowisku została skonsultowana z kupcami i mieszkańcami – przedstawione pomysły i wizualizacje spotkały się z pozytywnym odzewem. Gminie Brwinów udało się pozyskać dotację unijną i wyłonić w przetargu wykonawcę, który miał czas do końca 2018 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej. Ten etap został już zakończony.

Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową infrastruktury podziemnej, m.in. kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu. Do czasu zakończenia modernizacji kupcy z targowiska będą mogli prowadzić handel na placu przy ul. Grodziskiej 18 w Brwinowie. Gmina Brwinów rozpoczęła tam już prace przygotowawcze. Na nowym miejscu pojawią się wkrótce kontenery kupców, którym gmina zapewni przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Handel będzie się odbywał na wyrównanym i utwardzonym terenie. W to miejsce przeniosą się też osoby handlujące obecnie w pasie drogowym ul. Armii Krajowej. Kupujący będą mogli zostawiać swoje samochody na parkingach przy budynku Urzędu Gminy Brwinów oraz przy ul. Moniuszki, a także nieco dalej – na bezpłatnym i otwartym dla wszystkich parkingu „Parkuj i Jedź” na początku ul. Grodziskiej.

Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie na remont targowiska w wysokości 999.862,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polub nas na Facebook