Setny numer brwinowskiego biuletynu „Ratusz”

Biuletyn Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz” świętuje swój jubileusz, wydając numer specjalny. Od 10 lat informacje na temat prowadzonych inwestycji i wydarzeń z życia gminy trafiają do mieszkańców online oraz w wersji drukowanej.

Biuletyn „Ratusz” ukazuje się 10-12 razy w roku. Czasopismo zostało stworzone i jest redagowane oraz przygotowywane do druku przez pracowników Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów. Layout przechodził zmiany – początkowo były to cztery strony w dużym formacie (broadsheet), a od 2015 r. – 12 stron o formacie tabloidowym, co pozwoliło na oddanie osobnych stron do dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera. Strony z „Qltywatorem” oraz „Kartą biblioteczną” mają charakter samodzielnie tworzonych przez te instytucje wkładek do czasopisma. „Ratusz” stara się natomiast przekazywać mieszkańcom gminy przede wszystkim bieżące informacje o działalności urzędu, ale publikowane są też artykuły nadsyłane przez szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Na promocję mogą też liczyć akcje charytatywne i zbiórki 1% podatku.

„Ratusz” celowo nie chce konkurować z prasą ukazującą się w regionie – nie jest prowadzona sprzedaż powierzchni reklamowej i nie ma w nim płatnych ogłoszeń. Aby informator o sprawach lokalnych mógł dotrzeć do mieszkańców całej gminy, nakład 9 tys. egz. rozkładany jest w kilkudziesięciu miejscach. Ich wykaz publikowany jest w każdym numerze. Biuletyn wyróżnia się na tle innych publikacji samorządowych niskimi kosztami wydania. Własny skład, rezygnacja z papieru kredowego, zszywania numeru czy płatnej dystrybucji znacznie ograniczają koszty wydania. Stosowany papier gazetowy jest produkowany w sposób przyjazny dla środowiska. Na odstępstwo od tej „oszczędnościowej” wersji redakcja pozwoliła sobie tylko raz – z okazji setnego, jubileuszowego numeru, który jest skrótowym przeglądem 10 lat ukazywania się pisma, a jednocześnie 10 lat pełnienia funkcji przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego.

Zawarcie wydarzeń z całego roku na jednej stronie czasopisma jest niemożliwe, gdyż gmina Brwinów rozwija się bardzo dynamicznie. Inwestycje, kolejne budynki oświatowe i świetlice wiejskie, budowa dróg, wodociągów i kanalizacje, remonty zabytków, nowe ścieżki rowerowe, prowadzona etapami rewitalizacja parku – to tylko niektóre wydarzenia, o których wypadałoby napisać. Do tego dochodzą jeszcze ważne i ciekawe akcje społeczne. Nie sposób było zmieścić działań aktywnych brwinowskich społeczników, czy działań Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej czy Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej – każdy z tych podmiotów mógłby napisać swoje własne sprawozdanie z bogatej działalności. Redakcja ma jednak nadzieję, że specjalny numer biuletynu „Ratusz” przypomni nieco historię ostatnich lat i pokaże rozwój gminy, a brak opisu pominiętych wydarzeń skłoni do refleksji i przywoływania własnych wspomnień. Tak wiele dzieje się w naszej gminie, że - jak mówi powiedzenie - na wołowej skórze by nie spisał.

„Ratusz” dostępny jest również w wersji online – na stronie brwinow.pl w zakładce „O Brwinowie”:
https://brwinow.pl/o-brwinowie/ratusz-i-inne.html

Polub nas na Facebook