Stypendia gminy Brwinów

Od 5 do 15 listopada można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy odnoszą sukcesy edukacyjne, sportowe lub artystyczne.

Stypendium jest formą wsparcia dla wybitnych młodych, uzdolnionych mieszkańców gminy Brwinów, którzy już mogą się pochwalić osiągnięciami w swoich dziedzinach.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, burmistrzowi gminy Brwinów, Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, klubom sportowym zrzeszającym zawodnika, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, a jego wysokość wynosi od 300 do 600 zł miesięcznie i zależy od osiągnięć stypendysty, wielkości środków przeznaczonych w budżecie na wypłatę stypendiów w danym roku oraz liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Wnioski można pobrać ze strony brwinow.pl lub otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta.

Informacji udziela Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17.

Chociaż młodzi ludzi otrzymują stypendia za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym, jednak jak widać na przykładzie tancerza Adama Kowalczyka, nie spoczywają na laurach. Adam Kowalczyk jest zawodnikiem UKS Top Dance w Pruszkowie i w ostatnich miesiącach aż 10-krotnie stawał wraz ze swoją partnerką Wiktorią Wojciechowską na podium różnych zawodów tanecznych. Para uzyskała awans do wyższej klasy tanecznej – klasy B w tańcach latynoamerykańskich na turnieju Top Dance Open w Pruszkowie oraz klasy A w tańcach standardowych na Międzynarodowym Turnieju Tańca Sportowego Kraków Open Festival.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: