Sołectwo Biskupice zajęło 2. miejsce w konkursie na najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod hasłem „Sukcesy widać po sąsiedzku”.

Podczas rozdania nagród w czwartej edycji konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska przekazali symboliczny czek z nagrodą pieniężną. Odebrali go sołtys Biskupic Elżbieta Dolota oraz zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

Sołectwo Biskupice zostało docenione m.in. za zrealizowane inwestycje, które wpłynęły na jakość życia mieszkańców, oraz za pracowitość, a także zaangażowanie lokalnej społeczności. Od sześciu kadencji sołtysem jest Elżbieta Dolota, która jest najdłużej sprawującą tę funkcję kobietą w gminie Brwinów. Sołtys i rada sołecka są zaangażowani w podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju sołectwa, wyszukiwanie inwestycji i inicjatyw, które mogą być wsparte w ramach funduszu sołeckiego. Sołtys zainicjowała m.in. realizację projektu MIAS MAZOWSZE w 2019 r., dzięki czemu zostały zakupione nowoczesne wiaty przystankowe poprawiające bezpieczeństwo użytkowników dróg. Przedsięwzięcie zostało uznane za jedną z najlepszych inicjatyw zrealizowanych w ramach programu, a Biskupice zostały wyróżnione jako „Bezpieczne i przyjazne sołectwo”.

Ważnym miejscem dla mieszkańców jest remiza OSP w Biskupicach, która integruje całą społeczność wiejską - nie tylko strażaków, ale też ich rodziny. Warto podkreślić, że czynnymi członkami biskupickiej jednostki OSP jest blisko 1/5 wszystkich mieszkańców Biskupic. Angażują się w sprawy istotne nie tylko z punktu widzenia sołectwa, ale i całej gminy. Brali czynny udział w akcji zbiórki pieniędzy na ciężko chore dziecko z gminy Brwinów, zabezpieczali rajdy rowerowe czy sadzili drzewa wzdłuż dróg w gminie Brwinów i brali udział w akcji sadzenia krokusów).

Każda gmina z Mazowsza mogła zgłosić tylko jedno sołectwo, a w tym roku do konkursu przystąpiły 24 sołectwa. Komisja konkursowa brała pod uwagę osiągnięcia, wydarzenia i inicjatywy, a także zrealizowane inwestycje, które rozwinęły sołectwo. Celem konkursu było zachęcenie do aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a w szczególności do pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jak podsumowała Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego, sołectwa w życiu mieszkańców pełnią bardzo ważną rolę. – Dzięki tym wspólnotom realizowane są ciekawe projekty i powstają wyjątkowe inicjatywy.

Organizatorem konkursu było Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Polub nas na Facebook