Ulica Grudowska w Brwinowie zmieni się nie do poznania. Droga gminna prowadząca od strony ul. Sochaczewskiej do tunelu pieszo-rowerowego zostanie przebudowana w najbliższych miesiącach.

Ulica Grudowska ma długość 250 m. Od strony południowej krzyżuje się z ul. Mszczonowską, a od strony północnej – z ul. Sochaczewską.  Jej stan pogarszał się i w coraz większym stopniu utrudniał bezpieczne poruszanie się rowerzystów i kierowców. Nawierzchnia jezdni, która została wykonana kilkanaście lat temu z mieszanek mineralno-bitumicznych, była już całkowicie zużyta. Zapadnięcia i ubytki świadczyły o słabej konstrukcji, w złym stanie były też krawężniki. Gmina Brwinów zdecydowała już kilka lat temu o wykonaniu przebudowy ul. Grudowskiej, zwłaszcza że stała się ona popularnym dojazdem dla rowerzystów do tunelu pieszo-rowerowego prowadzącego do ul. Sportowej i południowej części miasta. Po przygotowaniu dokumentacji udało się wprowadzić to zadanie do tegorocznego budżetu.

Zakres umowy, którą gmina Brwinów zawarła z wykonawcą, obejmuje zarówno roboty drogowe wraz z budową kanalizacji deszczowej, jak również zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic sąsiadujących z drogą nieruchomości. Solidna podbudowa powinna zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie drogi przez długie lata. Od strony zachodniej znajdzie się chodnik, a od wschodniej – pas zieleni, na którym zostanie zasiana trawa. Wody deszczowe i roztopowe zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Zostaną też wykonane zjazdy i dojścia do posesji.

Do przetargu, który został ogłoszony na początku roku, stanęły trzy firmy. Wygrała spółka Fal-Bruk, oferując cenę 883.140 zł.  Realizacja umowy ma nastąpić w terminie pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy. Prace już ruszyły.

 

Polub nas na Facebook