Spółka Vera Artis z Lublina, która obecnie prowadzi rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku, zobowiązała się do zakończenia prac do końca czerwca 2020 r. Prace postępują.

Kiedy w ubiegłym roku pojawiły się kłopoty z należytym wykonywaniem obowiązków przez konsorcjum, które rozpoczęło remont pałacu, gmina Brwinów odstąpiła od umowy, a następnie, ogłaszając przetargi, rozpoczęła poszukiwania kolejnego wykonawcy. Z uwagi na otrzymane dofinansowanie unijne konieczne też było uzgodnienie przedłużenia terminu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Udało się pomyślnie załatwić tę kwestię, a wyłoniona w tegorocznym przetargu spółka Vera Artis z Lublina rozpoczęła już prace.

Do tej pory wykonano już większość prac rozbiórkowych. Portal i wykusz od zachodniej strony wraz z tarasem będą odbudowane, ale już na stałe został zlikwidowany łącznik prowadzący do dawnej auli wykładowej SGGW oraz komin dobudowany do pałacu od strony północnej. Nad wszystkim czuwa Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, z którym uzgadniane są wszystkie etapy prac. Wykonawca wykonał już izolację poziomą i pionową fundamentów, oczyszczono i odgrzybiono ściany i strop na poziomie piwnicy, trwają prace związane z naprawą tynków elewacyjnych . W sierpniu  planowane jest rozpoczęcie prac konstrukcyjnych w zakresie wymiany więźby dachowej i wzmocnienia stropów.

Budynek z jednej strony ma stać się nowoczesnym i funkcjonalnym ośrodkiem kultury, z drugiej strony jednak nie mniej ważne jest zachowanie substancji zabytkowej. Prowadzone prace pozwalają na odkrycie pierwotnych założeń architektonicznych. Wiadomo, że przebudowana zostanie wewnętrzna klatka schodowa oraz południowa elewacja, a z kolei obecnie zdemontowane schody z czerwonego piaskowca prowadzące od zewnątrz do głównych drzwi zostaną poddane renowacji i powrócą na swoje miejsce.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: