Wczoraj podpisana została umowa na projekt remontu brwinowskiego tunelu.

Tunel został oddany blisko 70 lat temu i od tego czasu nie przeszedł poważniejszych remontów. W ostatnim czasie jego stan uległ znacznemu pogorszeniu. Skutkuje to między innymi jego zalaniami. Projektanta udało wybrać się dopiero w 9 przetargu i teraz zwycięzcy przetargu do końca 2024 r. mają za zadanie wykonać projekt m.in. przebudowy jezdni, muru oporowego, odwodnienia, barier ochronnych i oznaczenia. Muszą pozyskać też ekspertyzy co do obecnego stanu tunelu.

Na mocy zawartego porozumienia z MZDW, projekt sfinansowany zostanie ze środków budżetu Gminy Brwinów. Środki na remont pochodzić będą zaś z budżetu Województwa Mazowieckiego. Niestety, by było lepiej, na czas prac nastąpi na pewno całkowite zamknięcie tunelu. Okres zamknięcia zależał będzie od stanu obecnej konstrukcji.

 

Polub nas na Facebook