W sobotę 5 maja 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie zorganizowała w swojej siedzibie dzień otwarty. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców i gości. Najbardziej zachwycone były dzieci. 

Komendant gminny OSP w Brwinowie Krzysztof Newen z zadowoleniem podsumował organizację imprezy: Mieszkańcy naszego miasta mogli zasiąść w wozach strażackich, obejrzeć sprzęt czy pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również pokaz zachowania się rozgrzanego tłuszczu w kontakcie z wodą i sposoby jego gaszenia. Pokaz zaprezentował druh Piotr Pawiński. Żeby uatrakcyjnić festyn przeniesiono na ten dzień izbę pamięci do pomieszczeń świetlicowych. Dzięki temu uczestnicy festynu mogli zobaczyć zgromadzone przez OSP eksponaty, a także dokumenty, magazyny i książki o tematyce pożarniczej czy sprzęt pożarniczy, w tym prądownice, aparaty powietrzne, pompy, radiostacje, oraz umundurowanie używane od czasu założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie do dnia dzisiejszego. Na dwóch ekranach prezentowany był film o życiu codziennym OSP w Brwinowie oraz prowadzonych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli podziwiać sprawność naszych strażaków podczas zaprezentowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. W trakcie pokazów można było zjeść strażacką grochówkę, którą przygotowali druhowie z OSP pod kierownictwem druha Pawła Olszewskiego. W trakcie dnia otwartego swoje samochody i sprzęt zaprezentowały również zaprzyjaźnione jednostki OSP z Zaborowa i Biskupic. Można było zobaczyć weterana służby strażackiej GBAM na podwoziu samochodu Star 25 oraz dwa nowe samochody: lekki samochód ratownictwa drogowego z OSP Zaborów i ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z OSP Biskupice.  Strażacy są silnie związani z tradycją i przeszłością, odważni, solidarni, umiejący pracować na dziś i na jutro. Nie byłoby  OSP Brwinów, gdyby nie wiara, nadzieja i szacunek dla człowieka, gdyby nie zgodne działanie wielu pokoleń. W tym roku mija już 107 lat od chwili, kiedy dwaj mieszkańcy Brwinowa Wojciech Harnisz i Adolf Prosto postanowili zorganizować Ochotniczą Straż Ogniową i powołali komitet organizacyjny, w skład którego weszli aktywni mieszkańcy Brwinowa. OSP w Brwinowie jest zatem najstarszym istniejącym stowarzyszeniem na terenie gminy Brwinów.

Polub nas na Facebook