Ulica Pszczelińska w związku z przebudową jest zamknięta dla ruchu od ronda im. Wacława Kowalskiego do ulicy Granicznej. Prace prowadzone na tym odcinku powinny zakończyć się w połowie września.

Całkowite wyłączenie z ruchu krótkiego odcinka drogi wojewódzkiej 720 jest spowodowane realizacją długo wyczekiwanej inwestycji. Zalecany objazd poprowadzony został ulicami: Graniczną i Pruszkowską, co oznacza, że kierowcy będą mieli do przejechania ok. 200-300 metrów więcej.

Przystanek autobusowy funkcjonujący przy poczcie został na czas remontu przeniesiony na ulicę Pruszkowską przy postoju TAXI.

– Myślę, że warto poczekać. Pamiętamy wszyscy, jak wygląda ulica Pszczelińska – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński. W ostatnich tygodniach firma wykonawcza na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przebudowywała istniejący chodnik wzdłuż remontowanego odcinka ulicy – podsumowuje przeprowadzone już prace. Do tej pory nie było jednak konieczne zamknięcie drogi, a prace odbywały się przy zwężeniach ruchu.

Na zamkniętym odcinku prowadzone będą prace związane z przebudową jezdni: będzie ona korytowana, a następnie wykonane zostaną kolejne warstwy podbudowy. Po przebudowaniu tego odcinka będą jeszcze prowadzone prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego po stronie OSP. Odbywać się one będą poza jezdnią. W dalszej kolejności rozpocznie się remont drugiego odcinka ulicy Pszczelińskiej: od ulicy Granicznej do ulicy Pedagogicznej i wówczas kierowcy będą musieli korzystać z objazdu obwodnicą i ulicą Wilsona.
Polub nas na Facebook