Bezkosztowe Splendory Grodziska?

Obiektywna Gazeta Internetowa jest forum otwartym na różne poglądy i tematy, dlatego z przyjemnością zamieszczamy przesłany do nas list blogera SygnalistaBis, opracowany w formie dialogu na podstawie zapytań w trybie dostępu do informacji Publicznej.


Nagrody, certyfikaty, statuetki. Wizualna miara sukcesu urzędu, burmistrza, firmy itp. Jesteśmy najlepsi i godni zaufania. Czy są wiarygodnym wyznacznikiem jakości, rzetelności, fachowości, praworządności? Czy warto się nimi kierować? Co to za prestiż, jak się płaci? O tym będzie mój felieton dla przyjemności czytelników zredagowany w formie dialogu z Zastępcą Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Piotrem Galińskim.

Sygnalista: Ile Gmina Grodzisk Maz. zapłaciła w związku z udziałem w konkursie pt. "Gminy Przyjazne  Przedsiębiorczości"?

Piotr Galiński: - Konkurs „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”. Zgodnie z zawartą umową gmina płaciła za pakiet promocyjny laureatów zawierający m.in. publikacje w katalogach prezentujących laureatów konkursu, prezentację na stronie www.samorzady.org.pl przez okres 2 lat, a także zaproszenia dla przedstawicieli Gminy na galę finałową plebiscytu. Koszty poniesione przez gminę w kolejnych edycjach konkursu wyniosły: w 2010 r. — 11.834,00 zł, w 2012 r. — 6.150,00 zł, w 2013 r. — 6.150,00 zł. (łącznie 24.134.00 zł).

Ile Gmina Grodzisk Maz. zapłaciła w związku z udziałem w konkursie pt."Najlepszy burmistrz"? 

- Tytuł „Najlepszy burmistrz” był przyznawany w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”. Gmina płaciła jw. za pakiet promocyjny laureatów zawierający m.in. publikacje w katalogach prezentujących laureatów konkursu, prezentację na stronie www.samorzady.org.pl przez okres 2 lat, a także zaproszenia dla przedstawicieli Gminy na galę finałową plebiscytu. Koszty poniesione przez gminę w kolejnych edycjach konkursu wyniosły: w 2010 r. — 1379,00 zł, w 2011 r. — 2.460,00 zł, w 2012 r. — 2,460,00 zł. (łącznie 7.299.00 zł).
Informacja na temat poniesionych kosztów obejmuje lata 2010 — 2014. Nie dysponujemy danymi z poprzednich lat, ponieważ dokumentacja finansowa o czasowym znaczeniu praktycznym, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy (Dz.U.11.14.67 ze zm.), przechowywana jest przez okres 5 lat (kat. B5), a następnie podlega przekazaniu na makulaturę.

Jak nazywała się firma, prezes i przedstawiciel, który zbierał zgłoszenia do udziału w konkursie?

- Organizatorem wymienionych konkursów była „Europa 2000 Consulting” Sp. z o.o. wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu Przemysłu i Usług. Ankiety byty wysyłane na maila do Pani Katarzyny Wrzosek lub Pana Pawła Nowakowskiego, pracowników firmy „Europa 2000 Consulting” Sp. z o.o. oraz pocztą bezpośrednio na adres firmy.

 Jak nazywał się prezes oraz przedstawiciel i firma, która pomagała wypełnić dokumenty UMiG Grodzisk Maz. lub Burmistrzowi?

- Ankiety były wypełniane przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Twierdzi Pan Burmistrz, że nie było pomocy ze strony firmy trzeciej, a jednak dziennikarka Olga Bierut pisze dnia 8 maja 2014 roku w artykule: „Dzień dobry. Ile za Perłę?”, że pieniądze wpływały do firmy Roberta Składowskiego w roku 2013. Jest to zapewne zaledwie wycinek rzeczywistości promocyjnej Gminy Grodzisk Mazowiecki i Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego?

- Gmina nie korzystała z pomocy przy wypełnianiu ankiet.

Jakie jeszcze płatne splendory spłynęły na Gminę Grodzisk Maz. bądź Burmistrza w latach 1998 - 2014? 

- Nie dysponujemy danymi z poprzednich lat, ponieważ dokumentacja finansowa o czasowym znaczeniu praktycznym, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy (Dz.U.11.14.67 ze zm.), przechowywana jest przez okres 5 lat (kat. B5), a następnie podlega przekazaniu na makulaturę.

Jakie jeszcze w całości bezkosztowe splendory spłynęły na wyżej wymienionych w latach 1998 - 2014? 

- Nie posiadamy zestawienia z lat 1998-1999. Tytuły przyznawane w rankingach organizowanych przez wydawnictwa prasowe, urzędy, instytucje, uczelnie oraz organizacje pozarządowe i samorządy gospodarcze nie generowały skutków finansowych po stronie gminy.

Jakie było główne założenie Konkursów organizowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Europa 2000 Consulting”  wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu Przemysłu i Usług? (**)

- Głównym założeniem Konkursów jest wyłonienie i promocja tych Powiatów i Gmin województwa mazowieckiego, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, priorytetowo traktują ochronę środowiska naturalnego, dbają o sprawność służby zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu oraz umiejętnie wykorzystują środki z Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury, a tym samym dbają o wzrost jakości życia mieszkańców swojego regionu. Udział w tych projektach jest formą wyróżnienia, uznania pozycji i dokonań mazowieckich firm, jak również samorządów oraz perspektyw ich dalszego rozwoju.

[Symbol (**) oznacza, że pytanie nie padło we wniosku o udostępnienie informacji publicznej – przypis autora]

Polub nas na Facebook