Budokrusz - firma Fair Play

W IX edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej wzięło udział ponad 700 firm, z czego ponad 600 uzyskało Certyfikaty „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Kilkadziesiąt z tych firm zostało uhonorowanych szczególnie poprzez Laury i Statuetki.

Działalność firm, opatrzonych znakiem „Fair Play”, w każdym jej obszarze powinna mieć najwyższą jakość, być zgodna z przepisami prawa, zasadami etyki i poszanowaniem konkurencji. Firmy audytowane są m. in. w zakresie współpracy z kontrahentami, dbałości o pracowników, zaangażowania w działalność pro-społeczną na rynku lokalnym, dbałości o ochronę środowiska. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” promuje polską prywatną przedsiębiorczość i jest rozpoznawalnym znakiem jakości polskich firm, do grona których należy firma Budokrusz.

Firma Budokrusz Sp. z o.o. z Odrano Woli k. Grodziska Maz. otrzymała Certyfikat i Złotą Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”, która jest potwierdzeniem nieprzerwanych sukcesów firmy w działalności gospodarczej – Budokrusz piąty raz brał udział w Programie Kultury Przedsiębiorczości „Fair Play”.

Nagrody przedstawicielom wyróżnionych polskich firm wręczali Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski i Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – Mieczysław Bąk. Uroczystość uświetnił koncert zespołu De Mono i bankiet, na którym przedstawiciele firm „Fair Play” świętowali swoje sukcesy.

Polub nas na Facebook