Mamy koniec zimy a początek wiosny więc na miejscach przeznaczonych pod zieleń miejską, na trawnikach w pasie drogowym nie ma śniegu. Kierowcy parkując samochodem widzą, że jest to miejsce wyznaczone pod zieleniec miejski – wydaje się niektórym że to klepisko, ale parkując samochodem niszczymy takie miejsce nie dając szans na wyrośnięcie trawy – zwłaszcza, że grunt jest mokry i kołami wyrywa się nasiona traw. Jest to niszczenie miejsc przeznaczonych na trawnik.

Nieprawidłowy postój (zatrzymanie) pojazdu na terenie zielonym przeznaczonym do użytku publicznego wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie z art. 144 § 1 kodeksu wykroczeń, gdy skutkiem takiego postoju (zatrzymania) będzie zniszczenie lub uszkodzenie roślinności.

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dotację ze środków unijnych na zadanie pn. Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni gminy Grodzisk Mazowiecki – I etap. W ramach tego projektu w 25 różnych lokalizacjach w tym wzdłuż 13 ulic będą zakładane nowe tereny zielone.

Przykład Grodziska Mazowieckiego pokazuje, że tworzenie i odnawianie parków, skwerów, klinów zieleni i całej zielonej infrastruktury miejskiej to nie tylko przywracanie ładu przestrzeni. To również świetny sposób na poprawienie jakości życia mieszkańców, ożywienie turystyczne, polepszenie więzi społecznych, bo przecież na rewitalizowanych i tworzonych od nowa terenach zielonych rosną nie tylko rośliny, ale powstają również place zabaw, ścieżki dla pieszych, ścieżki edukacyjne, ławki, siłownie zewnętrzne. Wobec powyższego grodziska Straż Miejska zwraca się ponownie do mieszkańców którzy są jednocześnie kierowcami o parkowanie w miejscach dozwolonych a nie na trawnikach.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Dajmy szanse wyrosnąć trawnikom, by cieszyły oko