Wczoraj podczas dwugodzinnej debaty społecznej mieszkańcy Grodziska Maz. mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Głosów uczestników z uwagą słuchali przede wszystkim policjanci grodziskiej komendy, a także władze miasta. Wszystkie zgłaszane uwagi, postulaty i informacje na temat zagrożeń, należące do policyjnych zadań, zostały przyjęte przez Komendanta Powiatowego Policji do dalszej realizacji. Policjanci zachęcali także uczestników do bieżącego współdziałania w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Wczoraj o 17.00 w sali kinowej Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła się debata społeczna z mieszkańcami Grodziska Maz, dotycząca bezpieczeństwa w centrum miasta. Panelistami spotkania oprócz Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.- mł. insp. Grzegorza Styczyńskiego byli również: Zastępca Burmistrza Grodziska Maz- Tomasz Krupski, Przewodnicząca Rady Miasta – Joanna Wróblewska oraz Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Grodzisku Maz.- Kazimierz Polaszek, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców. Zgłaszanym uwagom przysłuchiwali się także z uwagą powiatowi i miejscy radni, przedstawiciele instytucji publicznych, lokalne media oraz dzielnicowi i policjanci pionu prewencji.

Po omówieniu założeń debaty, Komendant Powiatowy Policji przedstawił wszystkim zgromadzonym prezentację, dotyczącą stanu bezpieczeństwa w wybranych dziedzinach na terenie miasta w bieżącym roku. Następnie głos został oddany uczestnikom spotkania, którzy dzielili się swoimi sądami, opiniami i sugestiami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Poruszane tematy były bardzo zróżnicowane, większość dotyczyła jednak zagrożeń związanych z ruchem drogowym w różnych częściach miasta. Komendant Powiatowy Policji przyjął postulat zorganizowania odrębnego spotkania dotyczącego tylko tej tematyki.

Debatę podsumował Komendant Powiatowy Policji, który podkreślił potrzebę dobrego kontaktu Policji ze społeczeństwem, a także zapewnił, że wszystkie zgłoszone uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane i przyjęte do dalszej realizacji, zgodnie z kompetencjami.

Przed salą kinową dla uczestników debaty, a także wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem przygotowane było stanowisko informacyjno- konsultacyjne przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w Grodzisku Maz., przy którym można było uzyskać porady dotyczące konkretnych spraw i sytuacji.

Wczorajsza debata społeczna pokazała wszystkim uczestnikom dziedziny, w których należy zwiększyć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Grodziska Maz. Takie właśnie cele stawiają sobie w codziennej służbie policjanci. Do realizacji wielu zadań potrzebne jest współdziałanie wielu służb, instytucji, a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały grodziscy policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać w każdym terminie za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy w komendzie, e-mailowo, czy telefonicznie – nawet anonimowo.

Polub nas na Facebook