Na ostatniej Sesji, radni nadali nazwy dwóm rondom zlokalizowanych wzdłuż ul. Okrężnej. Rondu na skrzyżowaniu z ul. Królewską i Cegielnianą nadano nazwę „Rondo im. J.Krupskiego”, natomiast skrzyżowaniu z ul. Sienną „Rondo Kolejarzy EKD - żołnierzy Armii Krajowej”

Przy okazji nadania nazw rondom warto przypomnieć, że Janusz Krupski był mieszkańcem Grodziska i w latach 70. współtworzył opozycję demokratyczną. Był prekursorem niezależnego ruchu wydawniczego, redaktorem naczelnym podziemnego pisma "Spotkania" i liderem skupionego wokół niego środowiska antykomunistycznego. W latach 1980-1981 działał jako koordynator Komisji Historycznej przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność" w Gdańsku. Był brutalnie represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 2000-2006 był zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a od 2006 do 2010 Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Drugie z rond za patrona otrzymało Kolejarzy EKD - żołnierzy Armii Krajowej. Tereny zlokalizowane przy ul. Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim miały szczególne znaczenie w działalności konspiracyjnej AK na terenie Grodziska Mazowieckiego między innymi przy transporcie broni do Warszawy, po przejęciu ze zrzutów w miejscowości Skuły, Chawłowo, Książenice, Rozłogi.
W służbach liniowych Ośrodka „Gąbka" - "Osa” działali dowódcy Kampanii AK przy EKD:

  1. por. Aleksander Ługowy ps. Niemojewski (d-ca 1 kompanii);
  2. por. Jan Majewski ps. Zbigniew (d-ca 2 kompanii), kolejnymi dowódcami 2 kompanii byli kpt. Henryk Prym ps. Zbigniew II i por. Włodzimierz Dziak ps. Rybicki;
  3. por. Stanisław Jaroszewski ps. Szary (d-ca kompanii, zginął na Pawiaku);
  4. por. Mieczysław Schabowicz ps. Zrąb, Stefan (d-ca 4 kompanii).
Polub nas na Facebook