Wraz z serwisem Dwory i Pałace Mazowsza, zachęcamy do poznania historii Kłudzienka. Kłudzienko po raz pierwszy wzmiankowane jest w 1414 roku. W XV wieku wieś nazywana była Clodno, w XVI wieku - Kłodno Czech lub Kłodno Czachy. W XVIII wieku pojawia się nazwa Kłodzienko-Czachy.

W 1414 roku Bartłomiej, dziedzic z Clodna swą część tamże wraz z częściami zastawionymi mu przez Tomasza z Chrzanowa darował Piotrowi z Płochocina. W 1415 roku Piotr z Clodna sprzedał swą część Jakuszowi dziedzicowi z Clodna za 90 kóp groszy praskich. W 1430 roku Stanisław Czach z Clodna zrzekł się połowy części w Clodnie na rzecz swego brata Grzegorza, plebana w Sochaczewie. W tym samym roku Grzegorz z bratem Stanisławem Czachem przeprowadzają nowy podział dóbr Clodno, przejmując połowę dziedzictwa wraz z nie wykarczowaną dąbrową, zachowując prawo użytkowania dotychczasowych dóbr przez 7 lat. Żoną Stanisława Czacha była Anna, córka Wojciecha z Chabdzina, sędziego ziemskiego czerskiego i warszawskiego. W 1450 roku Gotard, Jakub i Maciej sukcesorzy Jana Mistrza z Clodna sprzedali dąbrowę w Clodnie Stanisławowi z Clodna za 30 kóp groszy w półgroszach. W tym samym roku tenże Jakub syn Jana Mistrza z Clodna sprzedał swą część w Clodnie Stanisławowi z Clodna za 30 kóp groszy w półgroszach, a Maciej, również syn Jana Mistrza, sprzedał swą część w Clodnie bratu swemu Gotardowi za 20 kóp groszy w półgroszach. W 1453 roku Gotard sprzedał swą część ojcowizny i część nabytą szlachetnemu Piotrowi dziedzicowi z Czystka. Na przełomie XV i XVI wieku dobra należały do Grzegorza Czacha. W 1563 roku majątek należał do Stanisława, syna Piotra zwanego Cichoszem i Walentego, syna Andrzeja Kłodzieńskich h. Roch II.

W 1620 roku właścicielem był Krzysztof Łuszczewski h. Pierzchała (Roch III), w tym to roku sprzedał Chlewnię, Milanowo, Kłodzienko i Grodzisk Samuelowi Bzurze Doleckiemu. W 1627 roku Kłodzienko i Czachy należały do Wacława Chrzanowskiego h. Korab, syna Stanisława i Doroty z Kłodzińskich, ożenionego z Dorotą Mostowską. W tymże roku wg Bonieckiego Wacław sprzedał dobra Kłodzińskiemu. W 1704 roku dobra Kłodzienko, Chlewnia i Grodzisko od nieznanej z imienia Wilkowskiej nabyli bracia Aleksander i Karol Izbińscy h. Prawdzic. Aleksander był stolnikiem sochaczewskim, zmarł w 1719 roku. Karol był łowczym sochaczewskim, umarł w 1742 roku. Bracia po dwóch latach - w 1706 roku - odsprzedali Wilkowskiej nabyte dobra.

Na początku XIX wieku Kłudzienko należało do klucza dóbr jordanowickich, będących w posiadaniu rodziny Mokronoskich.

Dobra Kłudzienko zostały wydzielone 16 października 1842 roku z dóbr Jordanowice na mocy aktu działowego pomiędzy Felicjanną z Grabskich 1° v. Mokronoską, 2° v. Szulczewską, a jej dziećmi z pierwszego małżeństwa - Aleksandrem, Ewarystem i Stanisławem Mokronoskimi.

Przeczytaj cały opis dworu w Kłudzienku


DIPP to strona, której zadaniem jest uchronienie od zapomnienia opuszczonych i zdewastowanych obiektów rezydencjalnych na terenie Polski. Naszym celem jest również zwrócenie uwagi na regionalne dziedzictwo kulturowe - każde województwo ma odrębnego redaktora i odrębną stronę www. Wspieramy instytucje kultury oraz prywatnych właścicieli dworów i pałaców, którym tak jak nam zależy na poprawie stanu technicznego danych obiektów oraz promocji dworów i pałaców jako ważnych części lokalnego oraz ogólnokrajowego krajobrazu kulturowego. Zachęcamy serdecznie do dzielenia się swoimi wspomnieniami, zdjęciami, wszystkim tym, co jest związane z danym miejscem. Każdą informację na pewno wykorzystamy na stronie.

Polub nas na Facebook