Wkrótce ruszą prace remontowe zabytkowego Dworku rodziny Chełmońskich wraz otoczeniem parkowym w Adamowiźnie. Dnia 14 czerwca 2016 roku została podpisana umowa z Wykonawcą.

W ramach prac wykonane zostaną roboty budowlane nad obiektem, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, prace na terenie zabytkowego parku, umocnienie brzegów rzeki, prace w zakresie gospodarki drzewostanem i nasadzeń zieleni, wykonanie mostka i kładki na terenie zabytkowego parku.

Celem projektu jest rozwój zasobów kulturalnych w kontekście potencjału turystycznego. Na przebudowę obiektu gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Koszt robót budowlanych wynosi ponad 2,5 mln PLN, z czego ok. 1,2 mln PLN jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowany została na czerwiec 2018 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.”Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne”

Polub nas na Facebook